YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 180 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 180 sách GK Hóa lớp 12

Có 4 ống nghiệm không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau (nồng độ khoảng 0,01M): NaCl, Na2CO3, KHSO4, và CH3NH2. Chỉ dùng giấy quỳ tím lần lượt nhúng vào từng dung dịch, quan sát sự đổi màu của nó có thể nhận biết được dãy các dung dịch nào?

A. Dung dịch NaCl

B. Hai dung dịch NaCl và KHSO4

C. Hai dung dịch KHSOvà CH3NH2

D. Ba dung dịch NaCl, KHSO4 và Na2CO3.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Chỉ dùng giấy quỳ tím lần lượt nhúng vào từng dung dịch, quan sát sự đổi màu như sau:

NaCl (muối trung hòa ⇒ quỳ không đổi màu)

Na2CO3 (Qùy hóa xanh)

CH3NH2 (Qùy hóa xanh)

KHSO(Qùy hóa đỏ)

Như vậy ta nhận biết được hai dung dịch NaCl và KHSO4

⇒ Chọn B.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 180 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF