YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 42.3 trang 97 SBT Hóa học 12

Bài tập 42.3 trang 97 SBT Hóa học 12

Có thể dùng chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch: BaCl2, Na2SO4, MgSO4, ZnCl2, KNO3 và KHCO3 ?

A. Kim loại natri.    

B. Dung dịch HCl.

C. Khí CO2.    

D. Dung dịch Na2CO3.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42.3

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42.3 trang 97 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF