YOMEDIA
NONE

Bài tập 42.5 trang 98 SBT Hóa học 12

Bài tập 42.5 trang 98 SBT Hóa học 12

Có 5 lọ đựng 5 dung dịch hoá chất riêng biệt: Ba(OH)2, H2SO4, Na2SO4, Na2CO3, NaNO3. Thuốc thử dùng để phân biệt chúng là

A. dung dịch HCl.    

B. dung dịch KOH.

C. dung dịch BaCl2.    

D. giấy quỳ tím.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42.5

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42.5 trang 98 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON