YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 180 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 180 sách GK Hóa lớp 12

Hãy nhận biết hai dung dịch riêng rẽ sau: (NH4)2S và (NH4)2SO4 bằng một thuốc thử?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Nhận định & Phương pháp:

Đề cho hai dung dịch (NH4)2S và (NH4)2SO4 là hai dung dịch muối của NH4+ như vậy ta chỉ có thể nhận biết hai dung dịch này nhờ anion của gốc tạo muối mà cụ thể ở đây là S2- và SO42-

Có 2 cách để nhận biết như sau:

+ Cách 1: Nhận biết ion S2- bằng kết tủa đen, không tan PbS

+ Cách 2: Nhận biết ion SO42- bằng kết tủa trắng BaSO4

Lời giải:

Áp dụng các phương pháp giải trên cho bài 4 như sau:

Cách 1:

Nhúng mẩu giấy lọc đã tẩm dung dịch Pb(NO3)2 vào hai dung dịch đã cho, dung dịch nào làm cho giấy lọc chuyển sang màu đen là dung dịch (NH4)2S:

                    (NH4)2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ + 2NH4NO3

Chất còn lại là (NH4)2SO4

Cách 2:

Nhỏ dung dịch BaCl2 vào 2 dung dịch đã cho, có kết tủa trắng là dung dịch (NH4)2SO4:

                 (NH4)2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NH4Cl

Chất còn lại là (NH4)2S

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 180 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON