YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 42.2 trang 97 SBT Hóa học 12

Bài tập 42.2 trang 97 SBT Hóa học 12

Để phân biệt các dung dịch: Na2SO3, Na2CO3, NaHCO3 và NaHSOđựng trong các lọ riêng biệt, có thể dùng

A. axit HCl và nước brom.

B. nước vôi trong và nước brom.

C. dung dịch CaCl2 và nước brom.

D. nước vôi trong và axit HCl.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42.2

- Dùng dung dịch CaCl2: Na2SO3 và Na2CO3 tạo kết tủa; NaHCO3 và NaHSO3 không tạo kết tủa.

- Cho mỗi dung dịch trong từng nhóm vào nước brom: NaHSO3 làm mất màu nước brom, NaHCO3 không; Na2SO3 làm mất màu nước brom, Na2CO3 không.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42.2 trang 97 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF