YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 180 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 180 sách GK Hóa lớp 12

Có hỗn hợp gồm SO2, CO2 và H2. Hãy chứng minh trong hỗn hợp có mặt từng khí đó. Viết phương trình hóa học của các phản ứng?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 5

Nhận định & Phương pháp

Một số lưu ý:

  • Chú ý với bài toán nhận biết có cả khí CO2 và SOvì hai chất khí này đều phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 tạo kết tủa trắng.Nên không sử dụng dung dịch Ca(OH)2 để nhận biết hai khí này cùng lúc.
  • Với các bài tập nhận biết chất khí thì không có bước trích dẫn mẫu thử vào ống nghiệm và đánh số thứ tự. Chất khí khi tiến hành thì sục trực tiếp vào thuốc thử.

Các bước tiến hành thí nghiệm như sau:

  • Bước 1: Cho hỗn hợp đi qua nước Brom → Nhận biết được SO2
  • Bước 2: Dẫn 2 khí còn lại qua dung dịch Ca(OH)2 → Nhận biết được CO2
  • Bước 3: Qua ống đựng CuO đun nóng qua ống đựng CuO đun nóng → Nhận biết được Hidro.

Lời giải:

Cho hỗn hợp đi qua nước Brom, thấy nước brom bị nhạt màu chứng tỏ có khí SO2:

               SO2 + Br2 +2H2O → H2SO4 + 2HBr         (1)

Dẫn khí đi ra sau phản ứng (1) vào dung dịch Ca(OH)2 thấy tạo kết tủa trắng chứng tỏ có khí CO2:

                  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O         (2)

Dẫn khí đi ra sau phản ứng (1) qua ống đựng CuO đun nóng thấy tạo ra Cu màu đỏ chứng tỏ có khí H2:

                         CuO + H2 → Cu + H2O                  (3)

                        (Màu đen)       (màu đỏ) 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 180 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON