YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 42.4 trang 97 SBT Hóa học 12

Bài tập 42.4 trang 97 SBT Hóa học 12

Để phân biệt các dung dịch loãng: HCl, HNO3, H2SO4 có thể dùng thuốc thử nào sau đây ?

A. Dung dịch Ba(OH)2 và bột đồng kim loại.

B. Kim loại sắt và đồng.

C. Dung dịch Ca(OH)2.

D. Kim loại nhôm và sắt.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42.4

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42.4 trang 97 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF