YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 180 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 180 sách GK Hóa lớp 12

Trình bày cách nhận biết các ion trong các dung dịch riêng rẽ sau: Ba2+, Fe3+, Cu2+

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

Nhận định & Phương pháp

 • Cho dung dịch Na2SO4 vào các dung dịch đã cho, nếu có kết tủa trắng là dung dịch chứa ion Ba2+.
 • Hai dung dịch còn lại cho tác dụng với dung dịch NH3 dư, tạo ra kết tủa nâu đỏ là dung dịch chứa ion Fe3+, tạo ra kết tủa màu xanh rồi tan trong dung dịch NH3 dư là dung dịch chứa ion Cu2+.

Lời giải:

 • Trích dẫn một ít mẫu thử vào ống nghiệm và đánh số thứ tự lần lượt là: (1), (2), (3)
  • Cho dung dịch Na2SO4 vào các ống nghiệm (1), (2), (3). ống nghiệm nào cho kết tủa trắng là ống nghiệm chứa Ba2+
  •  Ba2+ + SO42- → BaSO4
 • Còn lại hai dung dịch ta cho tác dụng với dung dịch NH3 dư
  • ống nghiệm xuất hiện kết tủa nâu đỏ → dung dịch chứa ion Fe3+
   •  \(F{e^{3 + }} + 3N{H_3} + 3{H_2}O \to Fe{\left( {OH} \right)_3} \downarrow + 3N{H_4}^ +\)​​
  • ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu xanh rồi tan trong dung dịch NH3 dư là dung dịch chứa ion Cu2+
   • Cu2+ + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2↓ + 2NH4+
   • Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 180 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON