YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 250 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 250 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Cho các dung dịch chứa các ion riêng biệt Mg2+, Al3+, Ni2+, Cl-, SO42-. Trình bày cách nhận biết sự có mặt của các ion trong dung dịch đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bai 53

Nhận biết các ion riêng biệt: Mg2+, Al3+, Ni2+, Cl-, SO42-

Nhỏ vào các mẫu dung dịch thuốc thử là NaOH:

Nhận ra ion Mg2+ vì có kết tủa trắng:

Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2\(^{\downarrow}\)

Nhận ra ion Al3+ vì có kết tủa trắng sau đó tan khi thêm OH-

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3\(^{\downarrow}\)

Al(OH)3\(^{\downarrow}\) + OH- → [Al(OH)4]- tan

Nhận ra ion Ni2+ vì có kết tủa màu xanh lục Ni2+ + 2OH- → Ni(OH)2\(^{\downarrow}\)

Nhỏ vào 2 mẫu thuốc thử chứa hai anion dung dịch chứa Ba2+. Nhận ra ion SO42- vì tạo chất kết tủa màu trắng không tan trong axit

Ba2+ + SO42- → BaSO4\(^{\downarrow}\)

Mẫu chứa ion Cl- là mẫu còn lại

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 250 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON