YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 180 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 180 sách GK Hóa lớp 12

Có 5 ống nghiệm không nhãn, mỗi ống đựng một trong các dung dịch sau đây (nồng độ khoảng 0,1M): NH4Cl, FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2. Chỉ dùng dung dịch NaOH nhỏ từ từ vào từng dung dịch, có thể nhận biết được tối đa các dung dịch nào sau đây?

1. Hai dung dịch: NH4Cl, CuCl2

2. Ba dung dịch: NH4Cl, MgCl2,  CuCl2

3. Bốn dung dịch: NH4Cl, AlCl3, MgCl2,  CuCl2

4. Cả 5 dung dịch

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Ta nhận thấy các dung dịch đưa ra đều là dung dịch muối clorua. Như vậy chỉ có thể nhận biết các chất này bằng cation. Vậy ta sẽ dựa vào màu sắc của hidroxit của chúng để xem nhận biết được bao nhiêu chất.

Cụ thể chúng ta sẽ dung dịch NaOH nhỏ từ từ vào từng dung dịch để tạo hidroxit: Fe(OH)2 ( màu trắng xanh), Al(OH)3 (dạng keo màu trắng tan trong dung dịch NaOH dư), Mg(OH)(màu trắng), Cu(OH)2 (màu xanh nước biển). Riêng với NH4Cl tạo khí có mùi khai NH3.

Như vậy có thể nhận biết được tối đa các dung dịch: NH4Cl, FeCl2, AlCl3, MgCl2, CuCl2

⇒ Chọn D.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 180 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON