ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Nhận biết một số chất vô cơ - Hoá học 12

Nếu các em có những khó khăn nào về Hoá học 12 Bài 42 Nhận biết một số ion trong dung dịch và chất khí, các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (188 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1