AMBIENT

Hỏi đáp về Nhận biết một số chất vô cơ - Hoá học 12

Nếu các em có những khó khăn nào về Hoá học 12 Bài 42 Nhận biết một số ion trong dung dịch và chất khí, các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (34 câu):

 • Nguyễn Minh Minh

  Làm thế nào để phân biệt Cao , Na2O , MgO ,P2O5 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Hải

  Câu 1: Có 3 lọ đựng 3 hỗn hợp bột(AL+Al2O3) ;(Fe+Fe2O3) ;(FeO+Fe2O3) . Dùng phướng pháp hóa học để nhận bt chúng viết PTHH nếu có.
  Câu 2:Cho 16,2g kim loại M(hóa trị không đổi) tác dụng với 0,15mol O2. Hòa tan hết chất rắn sau phản ứng bằng dd HCl thấy có 13,44 lít khí H2(đktc). Xđ M
  Câu 3:Khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3,Fe3O4 về Fe =CO thu 4,48 lít CO2. Viết các PTPƯ và tính thể tích CO đã tham gia phản ứng. Các khí đo đktc
  Câu 4: Oxi hóa hoàn toàn 21,84g bột sắt thu được 30,48g hỗn hợp A gồm các oxit sắt. Chia hỗn hợp A thành 2 phần bằng nhau. Thể tích hidro cần để khử hoàn toàn các oxit sắt trong 1 phần là bnh?
  Câu 5: Nhiệt phan18,8g Cu(NO3)2 thu rắn A và 8,64g hh khí NO2 VÀ O2
  a- Viết PTPƯ
  b-Tính hiệu suát phản ứng nhiệt phân

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Hien

  Bằng phương pháp hóa học tách CO2 khỏi hỗn hợp gồm : SO2 ; SO3 ; O2 và CO2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thùy trang

  Phân biệt : Cao, P2O5, CaCO3, Na2SO4

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  cho các hóa chất: na2co3, bacl2, agno3, (nh4)3po4, mgso4, albr3 được sắp xếp trong 3 dung dịch, mỗi dung dịch chứa 2 chất. hãy xác định các dung dịch đó

  giúp mình vs

  kamsamita :33

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Câu 2. (3.0 điểm): Không dùng thêm hóa chất nào khác, bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch sau đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn là: HCl, NaOH, Ba(OH)2, K2CO3, MgSO4

  Câu 3. (3.0 điểm): Cho hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y, khí Z và chất rắn A. Hòa tan A trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được khí B. Sục từ từ khí B vào dung dịch nước vôi trong dư thu được kết tủa D. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Y cho đến khi kết tủa lớn nhất thì thu được chất rắn E. Nung E trong không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn G.

  Xác định thành phần các chất có trong Y, Z, A, B, D, E, G. Viết các phương trình hóa học xảy ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

  Câu 4. (3.0 điểm):

  1. Cho hỗn hợp gồm 3 chất rắn: Al2O3; SiO2; Fe3O4 vào dung dịch chứa một chất tan A, thì thu được một chất rắn B duy nhất. Hãy cho biết A, B có thể là những chất gì? Cho ví dụ và viết các PTHH minh hoạ.
  2. Bằng phương pháp hóa học hãy tách từng chất ra khỏi hỗn hợp chất rắn gồm: FeCl3, CaCO3, AgCl
  3. Câu 5. (3.0 điểm): Hỗn hợp A gồm các kim loại Mg, Al, Fe.
  4. Lấy 14,7 gam hỗn hợp A cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, sinh ra 3,36 lít khí (đktc). Mặt khác cũng lấy 14,7 gam hỗn hợp A cho tác dụng với dung dịch HCl dư, sinh ra 10,08 lít khí (đktc) và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa tạo thành và nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Tính m và tính % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A.
  5. Cho hỗn hợp A tác dụng với dung dịch CuSO4 dư, sau khi phản ứng kết thúc, lọc lấy chất rắn đem hòa tan hết chất rắn trong dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 26,88 lít khí NO (đktc). Tính khối lượng hỗn hợp A
  6. Câu 6 :
  7. Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO vào nước ta thu được dung dịch A.

  8. Nếu cho khí CO2 sục qua dung dịch A và sau khi kết thúc thí nghiệm thấy có 2,5 gam kết tủa thì có bao nhiêu lít CO2 tham gia phản ứng (đktc).
  9. Nếu hòa tan hoàn toàn 28,1 gam hỗn hợp MgCO3 và BaCO3 (trong đó chứa a% MgCO3 về khối lượng) bằng dung dịch HCl và cho tất cả khí thoát ra hấp thụ hết vào dung dịch A thì thu được kết tủa D. Hỏi a có giá trị bao nhiêu để kết tủa D lớn nhất? bé nhất?
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Chỉ dùng một thuốc thử, hãy phân biệt các chất rắn sau: Na2SO4 FeCl3 NH4NO3 NaCl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Văn Duyệt

  Thuốc thử để nhận biết ba lọ mất nhãn chứa riêng biệt 3 dung dịch: h2so4, bacl2, nacl là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thụy Mây

  Hãy trình bày cách phân biệt các dung dịch riêng biệt (không nhãn) sau bằng phương pháp hoá học: HCl, H2SO4 loãng, NaOH, Ba(OH)2. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra (nếu có)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoài Thương

  Không dùng hóa chất, trình bày phương pháp hóa học nhận biết dung dịch các chất sau:

  a.NaOH, FeCl3, HCl, NaCl.

  b. MgCl2, NaOH, HCl, Na2CO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngoc Nga

  Không dùng thêm thuốc thử nào khác, hãy nhận biết :HCl , NaOH , Na2CO3 , MgCl2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach hao

  Thuốc thử dùng để nhận biết 3 dd riêng biệt: NaCl, NaHSO4, HCl

  A. (NH4)2CO3 B. NH4Cl. C.BaCO3. D. BaCl2

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Nguyễn

  trình bày phương pháp hoá học tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm CaCO3 , NaCl , BaSO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Thuy

  Câu 1 : Nhận biết 4 kim loại : Mg , Al , Fe , Ag

  Câu 2 : Bằng phương pháp hóa học nào nhận biết 4 kim loại sau : Al , Zn , Cu , Fe

  Câu 3 : Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất khí sau : CH4 , C2H4 , CO , H2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • con cai

  Có các lọ mất nhãn chứa dung dịch các chất AlCl3 , ZnCl2 ,NaCl , MgCl2 . Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết , viết phương trình phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thiện Hải

  chỉ dùng quỳ tím hãy phân biệt các dung dịch sau : BaCl2 , NH4Cl , (NH4)SO4, NaOH , Na2SO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh

  Có 3 loại hóa chất không màu là NaCl , Na2SO3 và HCl .Nếu không dùng thêm hóa chất nào kể cả quỳ tím thì có thể nhận biết được không

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hy Vũ

  Bằng phuong pháp hóa học (không nếm) hãy phân biệt các lọ chứa các dd không màu sau:

  HCl, C12H22O11, C2H6O, dd NaCL, H2O, dd Ca(OH)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Làm thế nào để tách các chất sau ra khỏi hỗn hợp ?: xăng, khí gas, dầu trong dầu thô.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Choco Choco

  Câu 1 : Chỉ dùng thêm một kim loại hãy nhận biết 4dd chứa trong 4 lõ mất nhãn sau : Na2SO4,Na2CO3,HCl,Ba(NO3)2.Viết pthư ?

  Câu 2 : Chỉ dùng quỳ tím , hãy nhận biết các dd sau : HCl , NaCl , Na2CO3,CaCl2. Viết ptpư ? ​

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thủy tiên

  Chỉ dùng quỳ tím hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn sau: H\(_2\)SO\(_4\), MgCl\(_2\), \(Ba\left(NO_3\right)_2\), K\(_2\)SO\(_3\), Na\(_2\)CO\(_3\), NaOH, K\(_2\)S.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoài Thương

  Chỉ dùng quỳ tím nêu phương pháp hoá học để nhận biết 5 dung dịch riêng biệt đựng trong 5 lọ mất nhãn sau : HCl, MgCl2 , NaOH, MgSO4, Ba(OH)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Việt Long

  Chuyên mục: các bài tập hay và khó

  Hãy phân biệt các chất sau chứa trong các lọ bị mất nhãn mà không dùng thuốc thử nào: NaHCO3, HCl, Ba(HCO3)2, MgCl2, NaCl.

  (dành cho tất cả học sinh của tất cả các khối lớp)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận

  Chỉ dùng 1 kim loại hãy phân biệt các chất trong các lọ mất nhãn kali sunfat, sắt clorua, nhôm nitrat , natri clorua

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thùy trang

  Không dùng thêm hóa chất nào khác, bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch sau đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn là: HCl, NaOH, Ba(OH)2, K2CO3, MgSO4.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA