YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 250 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 250 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Có các lọ hoá chất mất nhãn trong mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: FeCl2, (NH4)2SO4, FeCl3, CuCl2, AlCl3, NH4Cl. Chỉ dùng các ống nghiệm và dung dịch NaOH lần lượt thêm vào từng dung dịch có thể nhận biết tối đa được mấy dung dịch trong số các dung dịch kể trên?

A. 2 dung dịch

B. 3 dung dịch

C. 4 dung dịch

D. 5 dung dịch

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Cho NaOH lần lượt vào các mẫu thử

  • Mẫu thử nào có kết tủa trắng xanh sau đó hóa nâu đỏ ngoài không khí là FeCl2

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2\(^{\downarrow}\) + 2NaCl

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3\(^{\downarrow}\)

  • Mẫu thử nào tạo kết tủa nâu đỏ là FeCl3

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3\(^{\downarrow}\) + 3NaCl

  • Mẫu thử nào tạo kết tủa màu xanh là CuCl2

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2\(^{\downarrow}\) + 2NaCl

  • Mẫu thử nào ban đầu xuất hiện kết tủa trắng sau đó kết tủa tan ra là AlCl3

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]

  • Mẫu thử nào xuất hiện khí mùi khai thoát lên, làm xanh giấy quỳ tím là NH4Cl

NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3\(^{\uparrow}\) + H2O

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 250 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON