YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 134 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 134 sách GK Hóa lớp 12

Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng hết với dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít H2 ở đktc. Khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:

A.16,2 gam và 15 gam.

B. 10,8 gam và 20,4 gam.

C. 6,4 gam và 24,8 gam.

D. 11,2 gam và 20 gam.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Nhận định & Phương pháp

Sau đây là 2 cách cơ bản để giải bài 3

  • Cách 1: Viết phương trình ⇒ Thay số mol ⇒ Đáp án.
  • Cách 2: Bảo toàn electron ⇒ số mol Nhôm ⇒ Lấy tổng khối lượng 31,2 - số mol Nhôm = số mol Al2O3

Lời giải:

Cách 1:

\(n_{H_{2}} = 0,6 \ (mol)\)

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

0,4                                             0,6 (mol)

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

\(\Rightarrow m_{Al} = 27.0,4 = 10,8 \ (gam); \ m_{Al_{2}O_{3}} = 31,2 -10,8 = 20,4 \ (gam)\)

⇒ Chọn B

Cách 2:

Bảo toàn electron: Al cho 3e, H2 nhận 2e. Như vậy:

\({n_{Al}} = \frac{2}{3}{n_{{H_2}}} = \frac{2}{3}.0,6 = 0,4(mol)\)

\(\Rightarrow m_{Al} = 27.0,4 = 10,8 \ (gam); \ m_{Al_{2}O_{3}} = 31,2 -10,8 = 20,4 \ (gam)\)

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 134 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF