YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 174 SGK Hóa học 122

Giải bài 2 tr 174 sách GK Hóa lớp 122

Dung dịch A chứa đồng thời các cation Fe2+, Al3+. Trình bày cách tách và nhận biết mỗi ion từ dung dịch A.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

  • Cách tách: Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch chứa đồng thời các cation Fe2+, Al3+ sẽ thu được kết tủa Fe(OH)2.
  • Lọc tách riêng kết tủa, nước lọc thu được chứa muối NaAlO2.
  • Nhận biết kết tủa Fe(OH)2 màu trắng hơi xanh, để trong không khí chuyển dần sang màu nâu đỏ chứng tỏ có ion Fe2+.
  • Nước lọc có tác dụng với khí CO2 thấy có kết tủa, chứng tỏ có ion Al3+

NaAlO2 + CO2 + 2H2O  → Al(OH)3↓ + NaHCO3

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 174 SGK Hóa học 122 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON