YOMEDIA
UREKA

Cho hỗn hợp khí X gồm 3 hiđrocacbon và hỗn hợp khí Y gồm O2, O3 (tỉ khối Y đối với hiđro bằng 20). Trộn X với Y theo tỉ lệ thể tích VX: VY = 1: 4 rồi đốt cháy hỗn hợp thu được, sau khi phản ứng hoàn toàn chỉ thu được CO2 và hơi nước với tỉ lệ thể tích tương ứg là 1,3: 1,4. Tỉ khối hơi của hỗn hợp X so vơí H2 là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(\begin{array}{l}
  4a.mol.A:\left\{ \begin{array}{l}
  {O_2}:2a\\
  {O_3}:2a
  \end{array} \right. + b.mol.X\left\{ {{C_{\overline x }}{H_{\overline y }}} \right.\\
  {C_{\overline x }}{H_{\overline y }} + O \to \left\{ \begin{array}{l}
  C{O_2}:1,3\\
  {H_2}O:1,4
  \end{array} \right. \Rightarrow 10a = 2,6 + 1,4 \Rightarrow a = 0,4 \Rightarrow {n_A} = 1,6 \Rightarrow {n_B} = 0,4\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \overline x  = 3,25\\
  \overline y  = 7
  \end{array} \right. \Rightarrow \overline M  = 46 \Rightarrow \frac{{dX}}{{{H_2}}} = 23
  \end{array}\)

    bởi Bảo Hân 20/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON