YOMEDIA
ZUNIA12

Hỗn hợp A gồm (O2 và O3) có tỷ khối so với H2 bằng x. Hỗn hợp khí B gồm có H2 và CO tỉ khối của hỗn hợp B so với H2 là 7,5.Để đốt cháy hoàn toàn 1 lít B cần phải dùng 0,4 lít Hỗn hợp A. Giá trị của x là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(\begin{array}{l}
  A:\left\{ \begin{array}{l}
  {O_2}:a\\
  {O_3}:b
  \end{array} \right. \to X':\left\{ {O:2a + 3b} \right.\\
  0,4lA:\left\{ \begin{array}{l}
  {O_2}:a\\
  {O_3}:a
  \end{array} \right. + 1.lB\left\{ \begin{array}{l}
  {H_2}:0,5\\
  CO:0,5
  \end{array} \right.\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  {H_2} + O \to {H_2}O\\
  CO + O \to C{O_2}
  \end{array} \right. \Rightarrow {n_{X'}} = {n_Y} \Leftrightarrow 2a + 3b = 1\\
  a + b = 0,4 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = 0,2\\
  b = 0,2
  \end{array} \right. \Rightarrow a = b
  \end{array}\)

  \(\frac{a}{b} = \frac{{48 - 2x}}{{2x - 32}} = \frac{1}{1} \Rightarrow x = 20 = \frac{1}{1}\)

    bởi hoàng duy 20/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF