ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 118 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 118 sách GK Hóa lớp 10

Trong các phản ứng hóa học sau:

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

Brom đóng vai trò gì?

A. Chất khử.

B. Chất oxi hóa.

C. Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

D. Không là chất oxi hóa, không là chất khử.

Chọn đáp án đúng.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

Brom đóng vai trò chất oxi hóa (số oxi hóa giảm từ 0 xuống -1)

⇒ Chọn B.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 118 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1