YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 26.12 trang 62 SBT Hóa học 10

Bài tập 26.12 trang 62 SBT Hóa học 10

Khi đun nóng muối kaliclorat, không có xúc tác, thì muối này bị phân huỷ đồng thời theo 2 phản ứng sau :

2KClO3 → 2KCl + 3O(a)

4KClO3 → 3KClO+ KCl (b)

Cho biết khi phân huỷ hoàn toàn 73,5 gam KClO3 thì thu được 33,57 gam KCl. Hãy tính bao nhiêu % kali clorat bị phân huỷ theo (a) ; bao nhiêu % bị phân huỷ theo (b).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.12

Gọi x là số mol KClO3 bị phân huỷ theo (a).

Gọi y là số mol KClO3 bị phân huỷ theo (b).

a) 2KClO3 → 2KCl + 3O2

4KClO3 → 3KClO+ KCl

Ta có x + y = 73,5/122,5 = 0,6 (1)

x + y/4 = 33,5/74,5 = 0,45 (2)

Từ (1) và (2) , giải ra:

x =0,4 → phần trăm KClO3 bị phân hủy theo (a) là: 0,4/0,6 x 100 % = 66,66%

y =0,2 → phần trăm KClO3 bị phân hủy theo (b) là: 0,2/0,6 x 100 % = 33,34%

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.12 trang 62 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF