Hỏi đáp về Nhóm halogen - Hóa học 10

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK

FAQ

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 10 Bài 26 Nhóm halogen các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Quảng cáo

Danh sách hỏi đáp (40 câu):

 • thủy tiên

  cho Na tác dụng vừa đủ với 1 halogen thu được 11,7 gam nảti halogenua. cũng lượng halogen đó tác dụng vừa đủ với Al tạo ra 8,9 gam nhôm halogenua. Halogen đó là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng

  Dung dịch A gồm HCl,H2SO4,NaCl Người ta làm các thí nghiệm sau:

  -Nếu cho 200ml dung dịch A tác dụng với 100ml dung dịch BaCl2 1M sau phản ứng thu được 11.65 gam kết tủa và dung dịch B

  -Nếu cho dung dịch B tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì sau phản ứng thu được 57.4g kết tủa

  -Trung hòa 200ml dung dịch A thì cần vừa đủ 150ml dung dịch Ba(OH) 0.5M

  Xác định nồng độ mol các chất trong dung dịch A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần

  cho một dung dịch chứa 8,19 gam muối NaX tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 thu đk 20,09 gam kết tủa.

  a, Tìm khối lượng Nguyên tử và gọi tên X

  b, X có 2 đồng vị tự nhiên , trong đó đồng vị 1 có % số nguyên tử lớn hơn đồng vị 2 là 50%.

  Số nowtron trong hạt nhân đồng vị ít hơn đồng vị 2 là 2 nowtron.Tìm số khối mỗi đồng vị .

  Giair hộ với ạ..

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoai Hoai

  1.Điều chế HCl ng` ta cho NaCl rắn tác dụng với dd axĩt sunfuric đậm đặc. Tại sao ko dùng pp tương tự đề điều chế HBr. Người ta điều chế HBr bằng cách nào?
  2. Một ống nghiệm có 1 ít hơi Brom.Muốn thoát ra nhanh cần đặt ống ntnào?Giải thích?
  3. a/Brom có lẫn tạp chất là Clo.Làm thế nào để thu dc brom tinh khiết.?
  b/Iot có lẫn tạp chất là clo.Làm thế nào để thu dc Iot tinh khiết?
  c/Iot có lẫn tạp chất là Brom.Làm thế nào để thu dc Iot tinh khiết?
  4.Hãy kể ra 2 ptrình chứng minh Flo là PK mạnh hơn Clo?
  5/Vì sao ko thể điều chế Flo từ muối Floủa tác dụng với chất õi hóa mà phải dùng pp điện phân?(Hóa cơ bản THPT Chuyên LHP)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Quân

  Cho 7,84 hỗn hợp khí x(đktc) gồm \(Cl_2\) và phan ứng vừa đủ với 11,1 g hỗn hợp y gồm Mg và Al thu đc 30,1 g hỗn hợp z xđ % khối lượng của Al trong y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang

  Điện phân nóng cháy một muối 11,7g halogenua Nã người ta thu đc 2,24 lít khí ( đktc)
  a) xác định nguyên tố X
  b) tính thể tích khí HK thu được khi người ta cho X tác dụng với 4,48 lí H2 ở đktc
  c) tính tỷ lệ % các khí sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  nhận biết các dung dịch sau:

  a, NA2SO4,NA2CO3,MgSO4,AlCl3,CUSO4

  b,NA2CO3,MgCl2,AlCl3

  c, NA2S,NA2CO3,NA2SO4,NA2SO3

  d,SO2,SO3,CO2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hiền

  Cho V(l) dd gồm NaCl 0,25M và BaBr2 0,15M phản ứng vừa đủ với 17,4g Mno2 trong môi trường axit. Tính V?

  mấy bạn giải giúp mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hai trieu

  Tìm tên hai halogen

  bởi hai trieu 13/11/2018

  Cho 3,87 gam hỗn hợp muối natri của hai halogen liên tiếp tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 6,63 gam kết tủa. Tìm tên hai halogen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh dương

  Hòa tan 10,55g hỗn hợp gồm Zn và ZnO vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 10% thì thu được 2,24 lít khí (đktc).
  a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
  b) Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Vũ

  1 hh gồm 3 muối Nà, NaCl, Nabr nặng 4,82 g. hòa tan hoàn toàn trong nước đc dd A. sục khí clo dư vào dd A rồi cô cạn hoàn toàn dd sau phản ứng thu đc 3,93 gam muối khan. lấy 1/2 lượng muối khan này hòa tan vào nước rồi cho sản phảm phản ứng với dd AgNO3 dư thì thu đc 4,305 gam kết tủa. viết pt phản ứng và tính % khối lượng các muối trong hh ban đầu

  mong mn giúp mk

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • trang lan

  1) Cho 1,03g muối Natri halogen (NaX) tác dụng hết với dd AgNO3 dư thì thu được một kết tủa. Kết tủa này sau phản ứng phân hủy hoàn toàn cho 1,08g Ag. Xác định X.

  2) Cho 0,03 mol hỗn hợp 2 muối NaX và NaYl (X,Y là 2 halogen thuộc 2 chu kì liên tiếp) tác dụng với AgNO3 dư thu được 4,75g kết tủa. Xác định X và Y.

  3) Cho dd chứa 6,03g hỗn hợp gồm 2 muối NaX và NaY (X,Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dd AgNO3 (dư), thu được 8,61g kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaY trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu ?

  4) Cho 13,44 lít khí Clo (đktc) đi qua 2,5 lít dd KOH ở 100°C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 37,25g KCl. Dung dich KOH trên có nồng độ là ?

  5) Cho 25g nước Clo vào một dd có chứa 2,5g KBr thấy dd chuyển sang màu vàng đậm và KBr vẫn còn dư. Sau thí nghiệm nếu cô cạn dd thì còn lại 1,61g chất rắn khan. Biết hiệu suất phản ứng 100%. Vậy nồng đọ % của nước Clo là bao nhiêu ?

  6) Cho 11,2 lít hỗn hợp khí A gồm Clo và Oxi phản ứng vừa hết với 16,98g hỗn hợp B gồm Mg và Al tạo ra 42,34g hỗn hợp các muối clorua và oxit hai kim loại. Thành phần % khối lượng của Mg và Al trong hỗn hợp B là bao nhiêu ?

  (Trình bày theo dạng tự luận. Các bạn cố gắng giúp mình nhé! Mình đang cần gấp)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bich thu

  Nhận biết các dung dịch mất nhãn sau bằng phương pháp hóa học : MgCl2 ; NaCl ; BaCl2; H2so4

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hằng

  Câu 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Fe và Zn trong 700ml dung dịch HCl 0,2M vừa đủ. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp gồm 2 muối khan cân nặng 9,25 gam. Tính thành phần % khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

  Câu 2: ChoCho 15,4 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch HCl thu được 36,7 gam muối. a) Tính thành phần % về khối lượng từng kim loại có trong hỗn hợp ban đầu b) Tính nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng

  Câu 3: Cho 27,8 gam hỗn hợp gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 15,68 lít H2 ( đktc ). Tính thành phần % về khối lượng từng kim loại có trong hỗn hợp ban đầu và tính khối lượng muối clorua thu được

  Câu 4: Hòa tan hết 13,9 gam hỗn hợp Al và Fe vào dung dịch HCl dư thu được V ( lít ) khí ( đktc ) và dung dịch ( A ). Cô cạn dung dịch ( A ) thu được 38,75 gam muối khan. a) Tính thành phần % về khối lượng từng kim loại có trong hỗn hợp ban đầu b) Tính giá trị của V c) Tính khối lượng dung dịch HCl 25% đã dùng, biết đã dùng dư 20% so với cần thiết

  Câu 5: Cho 8,3 gam hỗn hợp Al và Fe tác dụng với dung dịch HCl 2M dư, thu được 5,6 lít khí ( đktc ) và dung dịch A. a) Tính thành phần % về khối lượng từng kim loại có trong hỗn hợp ban đầu b) Tính thể tích dung dịch HCl 2M đã dùng, biết dùng dư 10% so với lượng cần thiết c) Cho khí Cl2 dư qua dung dịch A rồi cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu muối khan

  Các bạn ơi! Các bạn giúp mình làm 5 câu hỏi mình đã ghi trên nha! Mấy bạn giúp mình giải hết 5 câu hỏi nha tại hơi khó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  cho 11,2g Fe tác dụng với đơn chất halogen, sau phản ứng thu được 32,5g muối sắt halogenua. Xác định tên gọi của đơn chất halogen.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • trang lan

  Sục khí Cl2 vào dung dịch chứa đồng thời 3 muối NaCl, NaBr , NaI . Viết ptpu xảy ra theo thứ tự ưu tiên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoàng duy

  trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp khí Hidroclorua có thể điều chế bằng phương pháp sunfat, vậy có thể dùng phương pháp này để điều chế các khí Hidrohalogenua khác đươc không? viết PTHH minh chứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Truc

  Bài 1: Dãy aixt nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứu tự tính axit giảm dần:

  A. HCl, HBr, HI, HF.

  B. HBr, HI, HF, HCl.

  C. HI, HBr, HCl, HF.

  D. HF, HCl, HBr, HI.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thụy Mây

  Chất A là muối halogenua của Canxi .Cho 0.2g A tác dụng vừa đủ với dd AgNO3 thì thu được 0.376g kết tủa .
  Tìm công thức X

  Chất A là muối halogenua của Canxi .Cho 0.2g A tác dụng vừa đủ với dd AgNO3 thì thu được 0.376g kết tủa .
  Tìm công thức X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Nhận biết các dung dịch sau:

  HCL, NaCL , NaNO3 , H

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Tho

  Làm ơn trả lời giúp em:

  Đề: Hòa tan hoàn toàn 1.84 gam hỗn hợp gồm Fe và FeO vào dung dịch HCl 20% vừa đủ. Sau phản ứng thu được 448 ml khí ( ở đktc).

  A). Tính khối lượng của Fe và FeO trong hỗn hợp ban đầu?

  B). Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng?

  Cho Fe=56,O=16,H=1,Cl=35.

  Thầy cô trả lời giúp em với, em cảm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hai trieu

  Cho A là muối canxi halogenua.Cho dung dịch chứa 0,2 g A tác dụng lượng dư thừa bạc nitrat thì thu được 0,376 g kết tủa bạc halogenua .Hãy xác định công thức của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Văn Duyệt

  1.hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học sau:

  HCl ⇌ Cl2→Br2→I2

  NaClO

  2.hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học sau:

  HCl ⇌Cl2→FeCl3

  NaCl→AgCl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bala bala

  hòa tan 4,25g một muối halogen của một kim loại kiềm A vào dung dịch AgNO3 dư thu được 14,35g kết tủa. Đun nóng kết tủa thu được 10,8 gam chất rắn . Công thức muối là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh

  Thực hiện 2 thí nghiệm.

  Tn1. Trộn KCLO3 với MnO2, đun nóng để điều chế khí O2 .

  Tn2. Dung dịch HCL đặc, đun nóng với MnO2 để điều chế khí Cl2.

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  A.Tn1:MnO2 đóng vai trò chất ôxi hóa, TN:MnO2 dongd vai trò chất khử

  B.TN1:MnO2 đóng vai trò chất ôxi hóa,TN2:MnO2 đóng vai trò chất ôxi hóa.

  C.TN1:MnO2 đóng vai trò chất xúc tác, TN2:MnO2 đóng vai trò chất ôxi hóa.

  D.TN1:MnO2 đóng vai trò chất khử,TN2:MnO2 đóng vai trò chất ôxi hóa.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
Quảng cáo

 

Được đề xuất cho bạn