Hỏi đáp về Nhóm halogen - Hóa học 10

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 10 Bài 26 Nhóm halogen các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (87 câu):

 • Dương Hoàng Lan Anh

  Mọi người giúp em câu hỏi này với ạ ! Em cảm ơn nhiều lắm ạ !

  Viết phương trình chứng minh HBr có tính axit

  Theo dõi (1) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Uyên

  Có 1 hỗn hợp gồm NaI và NaBr. Hòa tan hỗn hợp vào nước rồi cho nước Brom dư vào dung dịch trên. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thì thấy khối lượng chất rắn thu được nhỏ hơn khối lượng hỗn hợp 2 chất ban đầu là m gam. Hòa tan sản phẩm vào nước rồi cho nước Clo đến dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thì thấy khối lượng chất rắn thu được lần 2 nhỏ hơn khối lượng chất rắn thu được lần 1 là m gam. Tính % về khối lượng của NaBr trong hỗn hợp đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trương Thị Minh Thư

  Hòa tan hoàn toàn 14,6g hỗn hợp X gồm KL M và Sn(=119) bằng dd HCl dư, thu đc 5,6l đktc. m muối khan thu đc sau khi cô cạn là 32,35g (biết spham có SnCl2). Kim loại M là

  A. Al         B. Fe          C. Mg         D. Zn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kim Ngưu

  hãy giait giùm mik với ngen

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần

  Có 3 dung dịch đựng trong 3 lọ bị mất nhãn: NaCl, NaBr, NaI. Thuốc thử có thể dùng để nhận biết 3 dung dịch trên là:

  A. quỳ tím, H2SO4

  B. Pb (NO3)2, H2SO4

  C. khí Cl2, hồ tinh bột

  D. khí F2, hồ tinh bột

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần

  Nước biển chứa 3,5% NaCl. Tính lượng NaCl thu được khi làm bay hơi 150kg nước biển.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Tín

  Cho 1 lượng kim loại M chưa biết hóa trị lần lượt thamgia 2 pứ

  - (1) với khí clo

  - (2) với dd axit clohidric dư

  Tìm M biết V khí clo (1) bằng 1.5 lần lượng khí sinh ra ở (2) cùng điều kiện đồng thời khối lượng muối sinh ra ở (1) gấp 1.28 lần lượng muối ở (2)

  Cảm ơn ạ !!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Phương Khanh
  Cho 5,85g NaX tác dụng với dung dịch AgNO3 dư ta thu được 14,35g kết tủa trắng . Nguyên tó X có 2 đồng vị 35X(x1%), 37X(x2%). Vậy giá trị của x1% và x2% là bao nhiêu
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh duy

  cách tách muối với sắt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Giang

  cach nhan biet khi hcl,cl,o2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Lưu

  khi điện phân dung dịch muối ăn bão hòa để sản xuất xút , người ta thu được 560 lít khí clo ở đktc tính khối lượng muối ăn chứa 98% nacl đã dùng để điện phân

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh

  Thực hiện 2 thí nghiệm.

  Tn1. Trộn KCLO3 với MnO2, đun nóng để điều chế khí O2 .

  Tn2. Dung dịch HCL đặc, đun nóng với MnO2 để điều chế khí Cl2.

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  A.Tn1:MnO2 đóng vai trò chất ôxi hóa, TN:MnO2 dongd vai trò chất khử

  B.TN1:MnO2 đóng vai trò chất ôxi hóa,TN2:MnO2 đóng vai trò chất ôxi hóa.

  C.TN1:MnO2 đóng vai trò chất xúc tác, TN2:MnO2 đóng vai trò chất ôxi hóa.

  D.TN1:MnO2 đóng vai trò chất khử,TN2:MnO2 đóng vai trò chất ôxi hóa.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bala bala

  hòa tan 4,25g một muối halogen của một kim loại kiềm A vào dung dịch AgNO3 dư thu được 14,35g kết tủa. Đun nóng kết tủa thu được 10,8 gam chất rắn . Công thức muối là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Văn Duyệt

  1.hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học sau:

  HCl ⇌ Cl2→Br2→I2

  NaClO

  2.hoàn thành chuỗi phản ứng hoá học sau:

  HCl ⇌Cl2→FeCl3

  NaCl→AgCl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hai trieu

  Cho A là muối canxi halogenua.Cho dung dịch chứa 0,2 g A tác dụng lượng dư thừa bạc nitrat thì thu được 0,376 g kết tủa bạc halogenua .Hãy xác định công thức của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Tho

  Làm ơn trả lời giúp em:

  Đề: Hòa tan hoàn toàn 1.84 gam hỗn hợp gồm Fe và FeO vào dung dịch HCl 20% vừa đủ. Sau phản ứng thu được 448 ml khí ( ở đktc).

  A). Tính khối lượng của Fe và FeO trong hỗn hợp ban đầu?

  B). Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng?

  Cho Fe=56,O=16,H=1,Cl=35.

  Thầy cô trả lời giúp em với, em cảm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Nhận biết các dung dịch sau:

  HCL, NaCL , NaNO3 , H

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thụy Mây

  Chất A là muối halogenua của Canxi .Cho 0.2g A tác dụng vừa đủ với dd AgNO3 thì thu được 0.376g kết tủa .
  Tìm công thức X

  Chất A là muối halogenua của Canxi .Cho 0.2g A tác dụng vừa đủ với dd AgNO3 thì thu được 0.376g kết tủa .
  Tìm công thức X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Truc

  Bài 1: Dãy aixt nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứu tự tính axit giảm dần:

  A. HCl, HBr, HI, HF.

  B. HBr, HI, HF, HCl.

  C. HI, HBr, HCl, HF.

  D. HF, HCl, HBr, HI.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoàng duy

  trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp khí Hidroclorua có thể điều chế bằng phương pháp sunfat, vậy có thể dùng phương pháp này để điều chế các khí Hidrohalogenua khác đươc không? viết PTHH minh chứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • trang lan

  Sục khí Cl2 vào dung dịch chứa đồng thời 3 muối NaCl, NaBr , NaI . Viết ptpu xảy ra theo thứ tự ưu tiên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  cho 11,2g Fe tác dụng với đơn chất halogen, sau phản ứng thu được 32,5g muối sắt halogenua. Xác định tên gọi của đơn chất halogen.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hằng

  Câu 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Fe và Zn trong 700ml dung dịch HCl 0,2M vừa đủ. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp gồm 2 muối khan cân nặng 9,25 gam. Tính thành phần % khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

  Câu 2: ChoCho 15,4 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch HCl thu được 36,7 gam muối. a) Tính thành phần % về khối lượng từng kim loại có trong hỗn hợp ban đầu b) Tính nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng

  Câu 3: Cho 27,8 gam hỗn hợp gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 15,68 lít H2 ( đktc ). Tính thành phần % về khối lượng từng kim loại có trong hỗn hợp ban đầu và tính khối lượng muối clorua thu được

  Câu 4: Hòa tan hết 13,9 gam hỗn hợp Al và Fe vào dung dịch HCl dư thu được V ( lít ) khí ( đktc ) và dung dịch ( A ). Cô cạn dung dịch ( A ) thu được 38,75 gam muối khan. a) Tính thành phần % về khối lượng từng kim loại có trong hỗn hợp ban đầu b) Tính giá trị của V c) Tính khối lượng dung dịch HCl 25% đã dùng, biết đã dùng dư 20% so với cần thiết

  Câu 5: Cho 8,3 gam hỗn hợp Al và Fe tác dụng với dung dịch HCl 2M dư, thu được 5,6 lít khí ( đktc ) và dung dịch A. a) Tính thành phần % về khối lượng từng kim loại có trong hỗn hợp ban đầu b) Tính thể tích dung dịch HCl 2M đã dùng, biết dùng dư 10% so với lượng cần thiết c) Cho khí Cl2 dư qua dung dịch A rồi cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu muối khan

  Các bạn ơi! Các bạn giúp mình làm 5 câu hỏi mình đã ghi trên nha! Mấy bạn giúp mình giải hết 5 câu hỏi nha tại hơi khó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bich thu

  Nhận biết các dung dịch mất nhãn sau bằng phương pháp hóa học : MgCl2 ; NaCl ; BaCl2; H2so4

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • trang lan

  1) Cho 1,03g muối Natri halogen (NaX) tác dụng hết với dd AgNO3 dư thì thu được một kết tủa. Kết tủa này sau phản ứng phân hủy hoàn toàn cho 1,08g Ag. Xác định X.

  2) Cho 0,03 mol hỗn hợp 2 muối NaX và NaYl (X,Y là 2 halogen thuộc 2 chu kì liên tiếp) tác dụng với AgNO3 dư thu được 4,75g kết tủa. Xác định X và Y.

  3) Cho dd chứa 6,03g hỗn hợp gồm 2 muối NaX và NaY (X,Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dd AgNO3 (dư), thu được 8,61g kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaY trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu ?

  4) Cho 13,44 lít khí Clo (đktc) đi qua 2,5 lít dd KOH ở 100°C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 37,25g KCl. Dung dich KOH trên có nồng độ là ?

  5) Cho 25g nước Clo vào một dd có chứa 2,5g KBr thấy dd chuyển sang màu vàng đậm và KBr vẫn còn dư. Sau thí nghiệm nếu cô cạn dd thì còn lại 1,61g chất rắn khan. Biết hiệu suất phản ứng 100%. Vậy nồng đọ % của nước Clo là bao nhiêu ?

  6) Cho 11,2 lít hỗn hợp khí A gồm Clo và Oxi phản ứng vừa hết với 16,98g hỗn hợp B gồm Mg và Al tạo ra 42,34g hỗn hợp các muối clorua và oxit hai kim loại. Thành phần % khối lượng của Mg và Al trong hỗn hợp B là bao nhiêu ?

  (Trình bày theo dạng tự luận. Các bạn cố gắng giúp mình nhé! Mình đang cần gấp)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy