Bài tập 6 trang 119 SGK Hóa học 10

Giải bài 6 tr 119 sách GK Hóa lớp 10

Một nguyên tố halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5.

a) Viết cấu hình electron nguyên tử đầy đủ của nguyên tố trên.

b) Cho biết tên, kí hiệu và cấu tạo phân tử của nguyên tố hóa này.

c) Nêu tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố này và dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa

d) So sánh tính chất hóa học của nguyên tố này với hai nguyên tố halogen khác đứng trên và dưới nó trong nhóm halogen và dẫn ra phản ứng để minh họa.

Gợi ý trả lời bài 6

Câu a:

Halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5.

Cấu hình đầy đủ là: 1s2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s24p5

Câu b:

Tên nguyên tố là brom, kí hiệu là Br, công thức phân tử Br2

Câu c:

Tính chất hóa học của nguyên tố này là tính oxi hóa.

 • Brom phản ứng với nhiều kim loại.

3Br2 + 2Al → Al2Br3

 • Brom tác dụng với nước tương tự như clo nhưng khó khăn hơn.

Br2 + H2 HBr + HbrO

 • Brom thể hiện tính khử khi tác dụng với chất oxxi hóa mạnh.

Br2 + 5Cl2 + H2O → 2HbrO3 + 10HCl

 • Brom có thể oxi hóa muối iotua thành iot.

Br2 + NaI → 2NaBr + I2

Câu d:

So sánh tính chất hóa học của brom với clo và iot.

Brom có tính oxi hóa yếu hơn clo nhưng mạnh hơn iot nên:

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Br2 + NaI → 2NaBr + I2

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 119 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • thanh hằng

  Dung dịch A gồm HCl,H2SO4,NaCl Người ta làm các thí nghiệm sau:

  -Nếu cho 200ml dung dịch A tác dụng với 100ml dung dịch BaCl2 1M sau phản ứng thu được 11.65 gam kết tủa và dung dịch B

  -Nếu cho dung dịch B tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì sau phản ứng thu được 57.4g kết tủa

  -Trung hòa 200ml dung dịch A thì cần vừa đủ 150ml dung dịch Ba(OH) 0.5M

  Xác định nồng độ mol các chất trong dung dịch A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  cho Na tác dụng vừa đủ với 1 halogen thu được 11,7 gam nảti halogenua. cũng lượng halogen đó tác dụng vừa đủ với Al tạo ra 8,9 gam nhôm halogenua. Halogen đó là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Làm Giúp Mk vs ....... Thak Trc Na :) :) :) :v

  Câu 4. Hoà tan m gam hỗn hợp Na 2 CO 3 và KHCO 3 vào nước để được 400 ml dung dịch X. Cho từ từ 150 ml

  dung dịch HCl 1M vào dung dịch X, thu được dung dịch Y và 1,008 lít khí (đktc). Cho Y tác dụng với

  Ba(OH) 2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của m là

  A. 10,60.

  B. 20,13.

  C. 11,13.

  D. 13,20.

  Câu 5. Hai cốc đựng dung dịch HCl đặt trên hai đĩa cân X, Y, cân ở trạng thái cân bằng. Cho 5 gam CaCO 3

  vào cốc X và 4,784 gam M 2 CO 3 (M là kim loại kiềm) vào cốc Y. Sau khi hai muối đã tan hoàn toàn, cân trở lại

  vị trí thăng bằng. Kim loại M là

  A. K.

  B. Cs

  C. Li

  D. Na

  Câu 6. Cho dung dịch NaOH dư vào 100 ml dung dịch X chứa đồng thời Ba(HCO 3 ) 2 0,5M và BaCl 2 0,4M thì

  thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

  A. 9,85.

  B. 19,7.

  C. 14,775.

  D. 17,73.

  Câu 7. Cho từ từ dung dịch chứa 0,2 mol HCl vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp X gồm Na 2 CO 3 , KHCO 3 thì

  thấy có 0,1 mol khí CO 2 thoát ra. Cho dung dịch Ca(OH) 2 dư vào m https:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_. 2 gam hỗn hợp X như trên thấy có 15 gam

  kết tủa. Giá trị của m là

  A. 31,20.

  B. 30,60.

  C. 39,40.

  D. 19,70.

  Câu 8. Cho 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp Ba(OH) 2 1M và KOH 2M vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp

  NaHCO 3 2M và NH 4 HCO 3 1M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, đun nóng hỗn hợp sau phản ứng cho khí

  thoát ra hết thì khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm bao nhiêu gam so với tổng khối lượng hai dung dịch

  tham gia phản ứng? (biết nước bay hơi không đáng kể).

  A. 19,7 gam.

  B. 12,5 gam.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Cho dung dịch chứa 6,03g hỗn hợp gồm 2 muối NaX và NaY ( X , Y là 2 nguyên tố có trong tự nhiên ở 2 chu kì liên tiếp trong 2 nhóm VIIA , số hiệu nguyên tử Zx ( Zy ) và dung dịch AgNO3 thu được 8,61 g kết tủa . % kim loại của NaX trong hỗn hợp ban đầu là.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  cần ? g dd Fe(NO3)2 20% vào ?g nước pha thành 500g dd Fe(NO3)2 8%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  cách điều chế các hidrohalogenua và ôxít halogenhidric còn lại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  bài 1: bằng phương pháp nhận biết hãy nhận biết các lọ mất nhãn:

  a) K2SO4,NaCl,KNo3

  b)na2co3,nacl,cacl2,agno3

  c)nacl,na2so4,h2so4,bacl2,k2co3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời