ADMICRO
VIDEO

Bài tập 8 trang 150 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 8 trang 150 SGK Hóa học 10 nâng cao

Khi bị nung nóng, kali clorat đồng thời phân hủy theo hai cách:

a) Tạo ra oxi và kali clorua;

b) Tạo ra kali peclorat và kali clorua.

- Viết các phương trình hóa học.

- Tính xem có bao nhiêu phần trăm về khối lượng kali clorat đã phân hủy theo phản ứng (a) và phản ứng (b), biết rằng khi phân hủy 73,5gam kali clorat, thu được 33,5gam kali clorua.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Phản ứng hóa học xảy ra:

Phương trình hóa học:

2KClO3    →    2KCl    +    3O2          (a)

  x        →           x

4KClO   →    3KClO4    +    KCl          (b)

  y           →                    0,25y

Phần trăm khối lượng KClOđã bị phân hủy.

Theo pt: nKCl (a) = nKClO3 = x mol

nKCl (b) = 1/4. nKClO3 = 0,25.y mol

Theo đề bài, ta có:

 (x + y).122,5 = 73,5 và (x + 0,25y).74,5 = 33,5

Suy ra x + y = 0,6 và x + 0,25y = 0,45

Giải được x = 0,4; y = 0,2.

Phần trăm khối lượng KClO3 phân hủy theo (a): [(0,4 x 122,5)/73,5]. 100% = 66,67%

Phần trăm khối lượng KClO3 phân hủy theo (b): [(0,2 x 122,5)/73,5]. 100% = 33,33

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 150 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON