YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 11 trang 119 SGK Hóa học 10

Giải bài 11 tr 119 sách GK Hóa lớp 10

Trong một dung dịch có hòa tan 2 muối NaBr và NaCl. Nồng độ phần trăm của mỗi muối trong dung dịch đều bằng nhau và bằng C%. Hãy xác định nồng độ C% của 2 muối trong dung dịch, biết rằng 50g dung dịch hai muối nói trên tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch AgNO3 8%, có khối lượng riêng D = 1,0625 g/cm3.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

Số mol Bạc nitrat là:

\({n_{AgN{O_3}}} = \frac{{50.1,0625.8}}{{100.170}} = 0,025(mol)\)

Phương trình hóa học của phản ứng:

NaBr + AgNO3    →  AgBr↓ + NaNO3

x mol     x mol         x mol

NaCl + AgNO3  →  AgCl↓ + NaNO3

y mol     y mol           y mol

Biết nồng độ phần trăm của mỗi muối trong dung dịch bằng nhau và khối lượng dung dịch là 50g, do đó khối lượng NaCl bằng khối lượng NaBr.

Ta có hệ phương trình đại số: 

\(\left\{ \begin{array}{l}
x + y = 0,025\\
103x = 58,5y
\end{array} \right.\)

Giải ra, ta có x = 0,009 mol NaBr

Khối lượng muối Natribromua là:

→ mNaBr = mNaCl = 103 x 0,009 = 0,927g

Nông độ phần trăm của dung dịch là:

\(C\%  = \frac{{0,927}}{{50}}.100\%  = 1,86\% \)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 11 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 119 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON