YOMEDIA

Bài tập 11 trang 119 SGK Hóa học 10

Giải bài 11 tr 119 sách GK Hóa lớp 10

Trong một dung dịch có hòa tan 2 muối NaBr và NaCl. Nồng độ phần trăm của mỗi muối trong dung dịch đều bằng nhau và bằng C%. Hãy xác định nồng độ C% của 2 muối trong dung dịch, biết rằng 50g dung dịch hai muối nói trên tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch AgNO3 8%, có khối lượng riêng D = 1,0625 g/cm3.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

Số mol Bạc nitrat là:

\({n_{AgN{O_3}}} = \frac{{50.1,0625.8}}{{100.170}} = 0,025(mol)\)

Phương trình hóa học của phản ứng:

NaBr + AgNO3    →  AgBr↓ + NaNO3

x mol     x mol         x mol

NaCl + AgNO3  →  AgCl↓ + NaNO3

y mol     y mol           y mol

Biết nồng độ phần trăm của mỗi muối trong dung dịch bằng nhau và khối lượng dung dịch là 50g, do đó khối lượng NaCl bằng khối lượng NaBr.

Ta có hệ phương trình đại số: 

\(\left\{ \begin{array}{l}
x + y = 0,025\\
103x = 58,5y
\end{array} \right.\)

Giải ra, ta có x = 0,009 mol NaBr

Khối lượng muối Natribromua là:

→ mNaBr = mNaCl = 103 x 0,009 = 0,927g

Nông độ phần trăm của dung dịch là:

\(C\%  = \frac{{0,927}}{{50}}.100\%  = 1,86\% \)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 11 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 119 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • trang lan

  Sục khí Cl2 vào dung dịch chứa đồng thời 3 muối NaCl, NaBr , NaI . Viết ptpu xảy ra theo thứ tự ưu tiên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  cho 11,2g Fe tác dụng với đơn chất halogen, sau phản ứng thu được 32,5g muối sắt halogenua. Xác định tên gọi của đơn chất halogen.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • thu hằng

  Câu 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Fe và Zn trong 700ml dung dịch HCl 0,2M vừa đủ. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp gồm 2 muối khan cân nặng 9,25 gam. Tính thành phần % khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

  Câu 2: ChoCho 15,4 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch HCl thu được 36,7 gam muối. a) Tính thành phần % về khối lượng từng kim loại có trong hỗn hợp ban đầu b) Tính nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng

  Câu 3: Cho 27,8 gam hỗn hợp gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 15,68 lít H2 ( đktc ). Tính thành phần % về khối lượng từng kim loại có trong hỗn hợp ban đầu và tính khối lượng muối clorua thu được

  Câu 4: Hòa tan hết 13,9 gam hỗn hợp Al và Fe vào dung dịch HCl dư thu được V ( lít ) khí ( đktc ) và dung dịch ( A ). Cô cạn dung dịch ( A ) thu được 38,75 gam muối khan. a) Tính thành phần % về khối lượng từng kim loại có trong hỗn hợp ban đầu b) Tính giá trị của V c) Tính khối lượng dung dịch HCl 25% đã dùng, biết đã dùng dư 20% so với cần thiết

  Câu 5: Cho 8,3 gam hỗn hợp Al và Fe tác dụng với dung dịch HCl 2M dư, thu được 5,6 lít khí ( đktc ) và dung dịch A. a) Tính thành phần % về khối lượng từng kim loại có trong hỗn hợp ban đầu b) Tính thể tích dung dịch HCl 2M đã dùng, biết dùng dư 10% so với lượng cần thiết c) Cho khí Cl2 dư qua dung dịch A rồi cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu muối khan

  Các bạn ơi! Các bạn giúp mình làm 5 câu hỏi mình đã ghi trên nha! Mấy bạn giúp mình giải hết 5 câu hỏi nha tại hơi khó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA