Bài tập 11 trang 119 SGK Hóa học 10

Giải bài 11 tr 119 sách GK Hóa lớp 10

Trong một dung dịch có hòa tan 2 muối NaBr và NaCl. Nồng độ phần trăm của mỗi muối trong dung dịch đều bằng nhau và bằng C%. Hãy xác định nồng độ C% của 2 muối trong dung dịch, biết rằng 50g dung dịch hai muối nói trên tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch AgNO3 8%, có khối lượng riêng D = 1,0625 g/cm3.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

Số mol Bạc nitrat là:

\({n_{AgN{O_3}}} = \frac{{50.1,0625.8}}{{100.170}} = 0,025(mol)\)

Phương trình hóa học của phản ứng:

NaBr + AgNO3    →  AgBr↓ + NaNO3

x mol     x mol         x mol

NaCl + AgNO3  →  AgCl↓ + NaNO3

y mol     y mol           y mol

Biết nồng độ phần trăm của mỗi muối trong dung dịch bằng nhau và khối lượng dung dịch là 50g, do đó khối lượng NaCl bằng khối lượng NaBr.

Ta có hệ phương trình đại số: 

Giải ra, ta có x = 0,009 mol NaBr

Khối lượng muối Natribromua là:

→ mNaBr = mNaCl = 103 x 0,009 = 0,927g

Nông độ phần trăm của dung dịch là:

C% =  x 100% = 1,86%

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 11 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 119 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • thu hảo

  cho 23,1g h2 X (gồm cl2 và br2) có tỉ lệ mol 1:1 tác dụng vừa đủ với 8,85g h2 Y (gồm Fe và Zn). Tính % về khối lượng của Fe trong Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  Cho 16.15g dd hon hop 2 muoi NaX, NaY ( X,Y la 2 halogen lien tiep ) tac dung voi dd AgNO3 du thu duoc 33,15 g ket tua trang. Tim X va Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  Cho 25,98 gam hỗn hợp X gồm NaBr và NaCl tác dụng với Cl dư thu được 19,305 gam muối. Tính % khối lượng các muối thuộc hỗn hợp X?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  >>

  1.a. Sục từ từ khí Cl2 vào dung dịch KI, hãy cho biết màu sắc dung dịch biến đổi như thế nào? Giải thích.

  b. Hãy giải thích tại sao ái lực electron của flo (3,45 eV) bé hơn của clo (3,61 eV) nhưng tính oxi hóa của flo lại mạnh hơn của clo?

  2. Cho hỗn hợp gồm 0,03 mol Al, 0,02 mol Cu và 0,02 mol Zn tác dụng với hỗn hợp 2 axit H2SO4 và HNO3, sau phản ứng thu được 4,76 gam hỗn hợp khí SO2 và NO2 có thể tích là 1,792 lít (đo ở điều kiện tiêu chuẩn) và m gam muối (không có muối amoni). Tính m.


  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Chất X là muối halogenua của Canxi .Cho 0.2g X tác dụng vừa đủ với dd AgNO3 thì thu được 0.376g kết tủa . 
  Tìm công thức X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  Câu 1: Cho 42,6 g muối natri của 2 halogen liên tiếp nhau tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được 85,1 g hỗn hợp muối kết tủa. Xác định tên 2 muối halogen. Tính % khối lượng 2 muối trong hỗn hợp ban đầu.
  Câu 2: Cho 75,9 g muối kali của 2 halogen liên tiếp nhau tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được 127,65 g kết tủa. Xác định tên 2 muối halogen. Tính % m 2 muối halogen.
  Câu 3: Cho 31,1 g hỗn hợp 2 halogen liên tiếp tác dụng vừa đủ với m gam Ba, thu được 65,35 g muối. Xác định tên 2 halogen. Tính %m 2 halogen
  Câu 4: Cho 5,4 g Al phản ứng vừa đủ với 34,65 g hỗn hợp 2 halogen liên tiếp. Xác định tên 2 halogen? Tính %m 2 muối halogen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn