ADMICRO
VIDEO

Bài tập 26.2 trang 60 SBT Hóa học 10

Bài tập 26.2 trang 60 SBT Hóa học 10

Khi đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch chất nào sau đây sẽ thu được kết tủa màu vàng đậm nhất ?

A. Dung dịch HF   

B. Dung dịch HCl

C. Dung dịch HBr     

D. Dung dịch HI

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.2

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.2 trang 60 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON