YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 26.1 trang 60 SBT Hóa học 10

Bài tập 26.1 trang 60 SBT Hóa học 10

Cho phản ứng: SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2X

X là chất nào sau đây ?

A. HBr  

B. HBrO

C. HBrO   

D. HBrO4

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.1

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.1 trang 60 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF