ADMICRO
VIDEO

Bài tập 10 trang 150 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 10 trang 150 SGK Hóa học 10 nâng cao

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp khí gồm hiđro clorua và hiđro bromua vào nước, ta thu được dung dịch chứa hai axit với nồng độ phần trăm bằng nhau. Hãy tính thành phần phần trăm theo thể tích của từng chất trong hỗn hợp khí ban đầu.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Đặt số mol của HCl và HBr lần lượt là x mol và y mol. Thành phần phần trăm của các chất trong hỗn hợp về mặt toán học không phụ thuộc vào số mol hỗn hợp. Nên trong trường hợp này ta xét số mol hỗn hợp là 1 mol.

⇒ x + y = 1 (*)

Dung dịch chứa 2 axit có nồng độ phần trăm bằng nhau có nghĩa là khối lượng 2 axit bằng nhau.

⇒ 36,5x = 81 y (**) .

Giải hệ (*) và (**) ta được x = 0,69 và y = 0,31 Thành phần phần trăm thể tích của từng chất khí trong hỗn hợp

%VHCl = %nHCl = 69%

%VHBr = %nHBr = 31%

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 150 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu thủy

  Cho em hỏi câu này ạ.

  Tiến hành các thí nghiệm sau:

       (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. 

       (b) Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeSO4.

       (c) Cho hỗn hợp NaHSO4 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước.

       (d) Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.

       (e) Sục khí NO2 vào dung dịch KOH.  

  Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm mà dung dịch thu được có hai muối là:

       A. 2.                                    B. 5.                                 C. 3.                                  D. 4.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON