YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 26.15 trang 62 SBT Hóa học 10

Bài tập 26.15 trang 62 SBT Hóa học 10

Vì sao người ta có thể điều chế hiđro clorua (HCl), hiđro florua (HF) bằng cách cho dung dịch H2SO4 đặc tác dụng với muối clorua hoặc florua, nhưng không thể áp dụng phương pháp này để điều chế hiđro bromua (HBr) hoặc hiđro iotua (HI) ? Viết PTHH của các phản ứng điều chế các hiđro halogenua.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.15

Điều chế HF, HCl bằng cách cho H2SO4 đặc tác dụng với muối florua, clorua vì H2SO4 là chất oxi hoá không đủ mạnh để oxi hoá được HF và HCl. Nói cách khác, HF và HCl có tính khử yếu, chúng không khử được H2SO4 đặc

CaF+ H2SO4 → CaSO4 + 2HF

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl

Nhưng không thể dùng phương pháp trên để điều chế HBr và HI vì H2SO4 đặc oxi hoá được những chất này thành Br2 và I2. Nói cách khác, HBr và HI là những chất có tính khử mạnh hơn HCl và HF.

NaBr + H2SO4 → HBr + NaHSO4

2HBr + H2SO→ Br2 + SO2 + 2H2O

NaI + H2SO→ NaHSO+ HI

2HI + H2SO4 → I2 + SO2 + 2H2O

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.15 trang 62 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF