YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 26.4 trang 61 SBT Hóa học 10

Bài tập 26.4 trang 61 SBT Hóa học 10

Dãy axit nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính axit ?

A. HI > HBr > HCL > HF    

B. HF > HCL > HBr > HI

C. HCL > HBr > HI > HF    

D. HCl > HBr > HF > HI

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.4

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.4 trang 61 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF