YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 118 SGK Hóa học 10

Giải bài 5 tr 118 sách GK Hóa lớp 10

Tại sao khi để lâu ngày nước Clo mất màu, mất mùi và mất khả năng tẩy trắng?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Nước Clo có màu vàng lục nhạt. Clo tan trong nước và một phần tác dụng với nước. Nếu để lâu ngày nước clo mất màu, mất mùi và mất khả năng tẩy trắng vì:

Cl2 + H2O ⇔ HCl + HClO

HClO có tính oxi hóa mạnh nên có tính tẩy màu. Sau một thời gian, chất này bị phân hủy, làm giảm khả năng tẩy màu của nước Clo.

2HClO ⇔ HCl + O2

Clo tan trong nước sẽ từ từ phản ứng với nước đến hết, dung dịch bị mất màu. Tác nhân tẩy màu là HClO không bền, bị phân hủy

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 118 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 3 trang 118 SGK Hóa học 10

Bài tập 4 trang 118 SGK Hóa học 10

Bài tập 6 trang 119 SGK Hóa học 10

Bài tập 7 trang 119 SGK Hóa học 10

Bài tập 8 trang 119 SGK Hóa học 10

Bài tập 9 trang 119 SGK Hóa học 10

Bài tập 10 trang 119 SGK Hóa học 10

Bài tập 11 trang 119 SGK Hóa học 10

Bài tập 12 trang 119 SGK Hóa học 10

Bài tập 13 trang 119 SGK Hóa học 10

Bài tập 14 trang 119 SGK Hóa học 10

Bài tập 26.1 trang 60 SBT Hóa học 10

Bài tập 26.2 trang 60 SBT Hóa học 10

Bài tập 26.3 trang 60 SBT Hóa học 10

Bài tập 26.4 trang 61 SBT Hóa học 10

Bài tập 26.5 trang 61 SBT Hóa học 10

Bài tập 26.6 trang 61 SBT Hóa học 10

Bài tập 26.7 trang 61 SBT Hóa học 10

Bài tập 26.8 trang 61 SBT Hóa học 10

Bài tập 26.9 trang 61 SBT Hóa học 10

Bài tập 26.10 trang 61 SBT Hóa học 10

Bài tập 26.11 trang 61 SBT Hóa học 10

Bài tập 26.12 trang 62 SBT Hóa học 10

Bài tập 26.13 trang 62 SBT Hóa học 10

Bài tập 26.14 trang 62 SBT Hóa học 10

Bài tập 26.15 trang 62 SBT Hóa học 10

Bài tập 26.16 trang 62 SBT Hóa học 10

Bài tập 1 trang 149 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 149 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 149 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 149 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 150 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 6 trang 150 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 7 trang 150 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 8 trang 150 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 9 trang 150 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 10 trang 150 SGK Hóa học 10 nâng cao

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON