ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4 trang 149 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 149 SGK Hóa học 10 nâng cao

Chia một dung dịch nước brom có màu vàng thành hai phần. Dẫn khí A không màu đi qua phần một thì dung dịch mất màu. Dẫn khí B không màu đi qua phần hai thì dung dịch sẫm màu hơn.

Hãy cho biết khí A, khí B có thể là những chất gì? Viết các phương trình hóa học.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Khí A: SO2; Khí B : HI

Phần 1: SO+ Br2+ 2H2O → 2HBr + H2SO4

Phần 2: Br2 + 2HI → 2HBr + I2

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 149 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hai trieu

  Tìm tên hai halogen

  bởi hai trieu 13/11/2018

  Cho 3,87 gam hỗn hợp muối natri của hai halogen liên tiếp tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 6,63 gam kết tủa. Tìm tên hai halogen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Cho V(l) dd gồm NaCl 0,25M và BaBr2 0,15M phản ứng vừa đủ với 17,4g Mno2 trong môi trường axit. Tính V?

  mấy bạn giải giúp mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  nhận biết các dung dịch sau:

  a, NA2SO4,NA2CO3,MgSO4,AlCl3,CUSO4

  b,NA2CO3,MgCl2,AlCl3

  c, NA2S,NA2CO3,NA2SO4,NA2SO3

  d,SO2,SO3,CO2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Điện phân nóng cháy một muối 11,7g halogenua Nã người ta thu đc 2,24 lít khí ( đktc)
  a) xác định nguyên tố X
  b) tính thể tích khí HK thu được khi người ta cho X tác dụng với 4,48 lí H2 ở đktc
  c) tính tỷ lệ % các khí sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Cho 7,84 hỗn hợp khí x(đktc) gồm \(Cl_2\) và phan ứng vừa đủ với 11,1 g hỗn hợp y gồm Mg và Al thu đc 30,1 g hỗn hợp z xđ % khối lượng của Al trong y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  1.Điều chế HCl ng` ta cho NaCl rắn tác dụng với dd axĩt sunfuric đậm đặc. Tại sao ko dùng pp tương tự đề điều chế HBr. Người ta điều chế HBr bằng cách nào?
  2. Một ống nghiệm có 1 ít hơi Brom.Muốn thoát ra nhanh cần đặt ống ntnào?Giải thích?
  3. a/Brom có lẫn tạp chất là Clo.Làm thế nào để thu dc brom tinh khiết.?
  b/Iot có lẫn tạp chất là clo.Làm thế nào để thu dc Iot tinh khiết?
  c/Iot có lẫn tạp chất là Brom.Làm thế nào để thu dc Iot tinh khiết?
  4.Hãy kể ra 2 ptrình chứng minh Flo là PK mạnh hơn Clo?
  5/Vì sao ko thể điều chế Flo từ muối Floủa tác dụng với chất õi hóa mà phải dùng pp điện phân?(Hóa cơ bản THPT Chuyên LHP)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  cho một dung dịch chứa 8,19 gam muối NaX tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 thu đk 20,09 gam kết tủa.

  a, Tìm khối lượng Nguyên tử và gọi tên X

  b, X có 2 đồng vị tự nhiên , trong đó đồng vị 1 có % số nguyên tử lớn hơn đồng vị 2 là 50%.

  Số nowtron trong hạt nhân đồng vị ít hơn đồng vị 2 là 2 nowtron.Tìm số khối mỗi đồng vị .

  Giair hộ với ạ..

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  các dd sau đây có cùng nồng độ 0,10 mol/l dd nào dẫn điện kém nhất vì sao

  NaI HI HF HBr

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Dung dịch A gồm HCl,H2SO4,NaCl Người ta làm các thí nghiệm sau:

  -Nếu cho 200ml dung dịch A tác dụng với 100ml dung dịch BaCl2 1M sau phản ứng thu được 11.65 gam kết tủa và dung dịch B

  -Nếu cho dung dịch B tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì sau phản ứng thu được 57.4g kết tủa

  -Trung hòa 200ml dung dịch A thì cần vừa đủ 150ml dung dịch Ba(OH) 0.5M

  Xác định nồng độ mol các chất trong dung dịch A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  cho Na tác dụng vừa đủ với 1 halogen thu được 11,7 gam nảti halogenua. cũng lượng halogen đó tác dụng vừa đủ với Al tạo ra 8,9 gam nhôm halogenua. Halogen đó là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Làm Giúp Mk vs ....... Thak Trc Na :) :) :) :v

  Câu 4. Hoà tan m gam hỗn hợp Na 2 CO 3 và KHCO 3 vào nước để được 400 ml dung dịch X. Cho từ từ 150 ml

  dung dịch HCl 1M vào dung dịch X, thu được dung dịch Y và 1,008 lít khí (đktc). Cho Y tác dụng với

  Ba(OH) 2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của m là

  A. 10,60.

  B. 20,13.

  C. 11,13.

  D. 13,20.

  Câu 5. Hai cốc đựng dung dịch HCl đặt trên hai đĩa cân X, Y, cân ở trạng thái cân bằng. Cho 5 gam CaCO 3

  vào cốc X và 4,784 gam M 2 CO 3 (M là kim loại kiềm) vào cốc Y. Sau khi hai muối đã tan hoàn toàn, cân trở lại

  vị trí thăng bằng. Kim loại M là

  A. K.

  B. Cs

  C. Li

  D. Na

  Câu 6. Cho dung dịch NaOH dư vào 100 ml dung dịch X chứa đồng thời Ba(HCO 3 ) 2 0,5M và BaCl 2 0,4M thì

  thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

  A. 9,85.

  B. 19,7.

  C. 14,775.

  D. 17,73.

  Câu 7. Cho từ từ dung dịch chứa 0,2 mol HCl vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp X gồm Na 2 CO 3 , KHCO 3 thì

  thấy có 0,1 mol khí CO 2 thoát ra. Cho dung dịch Ca(OH) 2 dư vào m https:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_. 2 gam hỗn hợp X như trên thấy có 15 gam

  kết tủa. Giá trị của m là

  A. 31,20.

  B. 30,60.

  C. 39,40.

  D. 19,70.

  Câu 8. Cho 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp Ba(OH) 2 1M và KOH 2M vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp

  NaHCO 3 2M và NH 4 HCO 3 1M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, đun nóng hỗn hợp sau phản ứng cho khí

  thoát ra hết thì khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm bao nhiêu gam so với tổng khối lượng hai dung dịch

  tham gia phản ứng? (biết nước bay hơi không đáng kể).

  A. 19,7 gam.

  B. 12,5 gam.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON