YOMEDIA

Bài tập 2 trang 118 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 118 sách GK Hóa lớp 10

Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có phản ứng?

A. NaF  

B. NaCl

C. NaBr 

D. NaI

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối NaF sẽ không có phản ứng

⇒ Chọn A.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 118 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Trương Thị Minh Thư

  Hòa tan hoàn toàn 14,6g hỗn hợp X gồm KL M và Sn(=119) bằng dd HCl dư, thu đc 5,6l đktc. m muối khan thu đc sau khi cô cạn là 32,35g (biết spham có SnCl2). Kim loại M là

  A. Al         B. Fe          C. Mg         D. Zn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngưu

  hãy giait giùm mik với ngen

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Anh Trần

  Có 3 dung dịch đựng trong 3 lọ bị mất nhãn: NaCl, NaBr, NaI. Thuốc thử có thể dùng để nhận biết 3 dung dịch trên là:

  A. quỳ tím, H2SO4

  B. Pb (NO3)2, H2SO4

  C. khí Cl2, hồ tinh bột

  D. khí F2, hồ tinh bột

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA