YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 118 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 118 sách GK Hóa lớp 10

Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có phản ứng?

A. NaF  

B. NaCl

C. NaBr 

D. NaI

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối NaF sẽ không có phản ứng

⇒ Chọn A.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 118 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1