ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 118 SGK Hóa học 10

Giải bài 1 tr 118 sách GK Hóa lớp 10

Dãy aixt nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit giảm dần:

A. HCl, HBr, HI, HF.

B. HBr, HI, HF, HCl.

C. HI, HBr, HCl, HF.

D. HF, HCl, HBr, HI.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Dãy axit được sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit giảm dần: HI, HBr, HCl, HF.

⇒ C đúng.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 118 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1