YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 13 trang 119 SGK Hóa học 10

Giải bài 13 tr 119 sách GK Hóa lớp 10

Cho 69,6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường).

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b) Xác định nồng độ mol/l của những chất có trong dung dịch sau phản ứng. Biết rằng tinh thể của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

Số mol NaOH là:

nNaOH  = 0,5 x 4 = 2 mol

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

MnO2  + 4 HCl   → MnCl2  +  Cl2   +2H2O

0,8 mol                    0,8mol     0,8 mol

Cl2   +     2NaOH     →  NaCl  +  NaClO   +  H2O

0,8 mol → 1,6 mol       0,8mol   0,8mol

b) Nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch sau phản ứng:

CM(NaCl)  = CM(NaClO) =  = 1,6 mol/l

CM(NaOH)dư  = 0,8 mol/l

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 13 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 119 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF