Bài tập 13 trang 119 SGK Hóa học 10

Giải bài 13 tr 119 sách GK Hóa lớp 10

Cho 69,6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường).

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b) Xác định nồng độ mol/l của những chất có trong dung dịch sau phản ứng. Biết rằng tinh thể của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

Số mol NaOH là:

nNaOH  = 0,5 x 4 = 2 mol

a) Phương trình hóa học của phản ứng:

MnO2  + 4 HCl   → MnCl2  +  Cl2   +2H2O

0,8 mol                    0,8mol     0,8 mol

Cl2   +     2NaOH     →  NaCl  +  NaClO   +  H2O

0,8 mol → 1,6 mol       0,8mol   0,8mol

b) Nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch sau phản ứng:

CM(NaCl)  = CM(NaClO) =  = 1,6 mol/l

CM(NaOH)dư  = 0,8 mol/l

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 13 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 119 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • thi trang

  Vì sao trước khi luộc rau muống cần cho thêm một ít muối ăn NaCl ? MN ơi, tại sao vậy ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Linh Lê

  sục khí clo vào dd NaBr và NaI đến khi phản ứng hoàn toàn thu đc 1.17g NaCl. Xá định tổng số mol cuar hỗn hợp NaBr và NaCl ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  Cho em hỏi câu này ạ.

  Tiến hành các thí nghiệm sau:

       (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. 

       (b) Sục khí Cl2 dư vào dung dịch FeSO4.

       (c) Cho hỗn hợp NaHSO4 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước.

       (d) Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.

       (e) Sục khí NO2 vào dung dịch KOH.  

  Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm mà dung dịch thu được có hai muối là:

       A. 2.                                    B. 5.                                 C. 3.                                  D. 4.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời