ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 119 SGK Hóa học 10

Giải bài 8 tr 119 sách GK Hóa lớp 10

Tính khối lượng HCl bị oxi hóa bởi MnO2 biết rằng khí Cl2 sinh ra trong phản ứng đó có thể đẩy được 12,7g I2 từ dung dịch NaI?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

 
 

Phương trình hóa học của phản ứng:

Cl2 +   2NaI    → 2NaCl +   I2

71g                               (2 x 127)g                 

X g                                 12,7g

X = 3,55g

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

(4 x 36,5g)                    71g

Y g                              3,55 g

Y = 7,3g

Khối lượng HCl cần dùng là 7,3g.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 8 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 119 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1