Bài tập 8 trang 119 SGK Hóa học 10

Giải bài 8 tr 119 sách GK Hóa lớp 10

Tính khối lượng HCl bị oxi hóa bởi MnO2 biết rằng khí Cl2 sinh ra trong phản ứng đó có thể đẩy được 12,7g I2 từ dung dịch NaI?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Phương trình hóa học của phản ứng:

Cl2 +   2NaI    → 2NaCl +   I2

71g                               (2 x 127)g                 

X g                                 12,7g

X = 3,55g

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

(4 x 36,5g)                    71g

Y g                              3,55 g

Y = 7,3g

Khối lượng HCl cần dùng là 7,3g.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 8 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 119 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Tra xanh

  1 : Fe + Cl2 \(\rightarrow\)

  2: Fe + I2 \(\rightarrow\)

  SO2 + Br2 + H2O \(\rightarrow\)

  FeS2 + HCl \(\rightarrow\)

  SiO2 + HF \(\rightarrow\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Cho 31,84gam hỗn hợp Nax và NaY ( với X và Y là hai halogen ở hai chu kì liên tiếp) vào dd agno3, thu được 57, 34 gam kết tủa

  A, tìm công thức NaX và NaY

  B, tính khối lượng mỗi muối

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  . Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX, NaY (X, Y là hai halogen ở 2 chu kỳ liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 57,34 gam kết tủa.

  a) Tìm công thức của NaX, NaY.

  b) Tính khối lượng mỗi muối.


  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Hòa tan hoàn toàn 26.05g hỗn hợp Mg, Al, Fe trong dung dịch HXl dư thu được 13,44 lít khí H2 (đktc) và m gam muối . Cũng hỗn hợp trên tác dụng với clo thì thấy thể tích clo cần dùng là 17,36 lít

  A. Tính khối lượng muối của từng kim loại trong hỗn hợp

  B. Xác định m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  CÓ MỘT HỖN HỢP CHẤT RẮN GỒM ( NaOH , Na2CO3 , NaHCO3 ) CHO HON HOP TAN VAO NUOC DC DUNG DICH A . HÃY NHẬN BIẾT CÁC ION CÓ TRONG DUNG DỊCH A .

  DÙNG 1 HÓA CHẤT ĐỂ PHÂN BIỆT CÁC DUNG DỊCH SAU : BaCL2 , KI , Fe ( NO3)2 , AgNO3 VÀ Na2CO3 . VIẾT CÁC PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC MINH HỌA .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  cho một lượng dư dung dịch AgNO3 vào 200ml hỗn hợp dung dịch KCl 0,1M, KF 0,2M, NaI 0,15M đến khi phản ứng sảy ra hoàn toàn. Tính khối lượng kết tủa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn