ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 119 SGK Hóa học 10

Giải bài 7 tr 119 sách GK Hóa lớp 10

Có những chất sau: KMnO4, MnO2, K2Cr2O7 và dung dịch HCl

a) Nếu các chất oxi hóa có khối lượng bằng nhau thì chọn chất nào có thể điều chế được lượng khí clo nhiều nhất?

b) Nếu chất oxi hóa có số mol bằng nhau thì chọn chất nào có thể điều chế được lượng khí clo nhiều hơn?

Hãy trả lời đúng bằng cách tính toán trên cơ sở các phương trình phản ứng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Câu a:       

Giả sử lấy lượng mỗi chất là a gam.

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O                         (1)

2KMnO4 + 14 HCl → 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2 + 8H2O    (2)

K2Cr2O7 + 14 HCl → 2CrCl2 + 2KCl + 3Cl2 + 7H2O      (3)

Vậy dùng: KMnO4 điều chế được nhiều Cl2 hơn

Câu b:

Nếu số mol các chất bằng n mol

Theo (1) nmol MnO2 → nmol Cl2

Theo (2) nmol KMnO4 → 2,5 nmol Cl2

Theo (3) nmol K2Cr2O→ 3nmol Cl2

Ta có: 3n > 2,5n > n

Vậy dùng K2Cr2Ođược nhiều hơn Cl2 hơn.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 119 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1