Bài tập 7 trang 119 SGK Hóa học 10

Giải bài 7 tr 119 sách GK Hóa lớp 10

Có những chất sau: KMnO4, MnO2, K2Cr2O7 và dung dịch HCl

a) Nếu các chất oxi hóa có khối lượng bằng nhau thì chọn chất nào có thể điều chế được lượng khí clo nhiều nhất?

b) Nếu chất oxi hóa có số mol bằng nhau thì chọn chất nào có thể điều chế được lượng khí clo nhiều hơn?

Hãy trả lời đúng bằng cách tính toán trên cơ sở các phương trình phản ứng.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Câu a:       

Giả sử lấy lượng mỗi chất là a gam.

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O                         (1)

2KMnO4 + 14 HCl → 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2 + 8H2O    (2)

K2Cr2O7 + 14 HCl → 2CrCl2 + 2KCl + 3Cl2 + 7H2O      (3)

Vậy dùng: KMnO4 điều chế được nhiều Cl2 hơn

Câu b:

Nếu số mol các chất bằng n mol

Theo (1) nmol MnO2 → nmol Cl2

Theo (2) nmol KMnO4 → 2,5 nmol Cl2

Theo (3) nmol K2Cr2O→ 3nmol Cl2

Ta có: 3n > 2,5n > n

Vậy dùng K2Cr2Ođược nhiều hơn Cl2 hơn.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 119 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Tieu Dong

  Nhận biết 6 chất rắn màu xanh: Mg,CaO,P2O5,MgO,SiO2,BaO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  a) bằng phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch axit sau : HF, HCl, HBr, HI

  b)bằng phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch sau: NaBr, NaI, KNO3, Na2CO3,

  c)bằng phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch sau; HCl , HNO3, KCl, KNO3

  GIẢI GIÚP TỚ BA CÂU NÀY VỚI : THANK YOU NHIỀU :)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  1 : Fe + Cl2 \(\rightarrow\)

  2: Fe + I2 \(\rightarrow\)

  SO2 + Br2 + H2O \(\rightarrow\)

  FeS2 + HCl \(\rightarrow\)

  SiO2 + HF \(\rightarrow\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Cho 31,84gam hỗn hợp Nax và NaY ( với X và Y là hai halogen ở hai chu kì liên tiếp) vào dd agno3, thu được 57, 34 gam kết tủa

  A, tìm công thức NaX và NaY

  B, tính khối lượng mỗi muối

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  . Cho 31,84 gam hỗn hợp NaX, NaY (X, Y là hai halogen ở 2 chu kỳ liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 57,34 gam kết tủa.

  a) Tìm công thức của NaX, NaY.

  b) Tính khối lượng mỗi muối.


  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Hòa tan hoàn toàn 26.05g hỗn hợp Mg, Al, Fe trong dung dịch HXl dư thu được 13,44 lít khí H2 (đktc) và m gam muối . Cũng hỗn hợp trên tác dụng với clo thì thấy thể tích clo cần dùng là 17,36 lít

  A. Tính khối lượng muối của từng kim loại trong hỗn hợp

  B. Xác định m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  CÓ MỘT HỖN HỢP CHẤT RẮN GỒM ( NaOH , Na2CO3 , NaHCO3 ) CHO HON HOP TAN VAO NUOC DC DUNG DICH A . HÃY NHẬN BIẾT CÁC ION CÓ TRONG DUNG DỊCH A .

  DÙNG 1 HÓA CHẤT ĐỂ PHÂN BIỆT CÁC DUNG DỊCH SAU : BaCL2 , KI , Fe ( NO3)2 , AgNO3 VÀ Na2CO3 . VIẾT CÁC PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC MINH HỌA .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời