YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 26.7 trang 61 SBT Hóa học 10

Bài tập 26.7 trang 61 SBT Hóa học 10

Bằng phương pháp hoá học nào có thể

a) Xác định được có khí clo lẫn trong khí hiđro clorua ?

b) Thu được khí clo từ hỗn hợp khí ở câu a ?

c) Thu được khí hiđro clorua từ hỗn hợp khí ở câu a ?

Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.7

Cho hỗn hợp khí đi qua dung dịch HBr hoặc dung dịch HI, Cl2 sẽ oxi hoá HBr hoặc HI thành Br2 hoặc I2 làm cho dung dịch không màu ban đầu chuyển thành màu vàng hoặc màu nâu.

Cl2 + 2HBr → 2HCl + Br(dung dịch có màu vàng)

hoặc Cl2 + 2HI → 2HCl + I2 (dung dịch có màu vàng nâu)

b) Cho hỗn hợp khí trên (HCl và Cl2) tác dụng với chất oxi hoá mạnh là MnO2 dung dịch KMnO4 bị oxi hoá thành Cl2, kết quả thu được chất khí duy nhất là Cl2

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

c) Cho hỗn hợp khí trên tác dụng với H4 ở nhiệt độ cao, thu được khí duy nhất là HCl

Cl2 + H2→ 2HCl

Hoặc cho hỗn hợp khí đi qua ống đựng bột đồng kim loại đun nóng, khí Cl2 tác dụng với đồng kim loại tạo muối clorua là chất rắn. Chất khí không tác dụng với đồng kim loại là HCl, nên chất khí đi ra chỉ là HCl.

Cu + Cl2 to→ CuCl2

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.7 trang 61 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF