YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 18 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 18 sách GK Hóa lớp 10

Tính nguyên tử khối trung bình của kali biết rằng trong tự nhiên thành phần % các đồng vị của kali là:

93,258% \({}_{19}^{39}K\) ; 0,012% \({}_{19}^{40}K\) và 6,730% \({}_{19}^{41}K\).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Áp dụng công thức:

\(\bar A = \frac{{{A_1}.x + {A_2}.y + {A_3}.z + ....{A_n}.n}}{{100}}\)

+ Trong đó A1, A2, A3,….là số khối của các đồng vị.

+ x, y, z,….là thành phần trăm của các đồng vị. 

\({\overline A _K} = \frac{{39.93,258 + 40.0,012 + 41.6.73}}{{100}} = 39,13484u.\)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 18 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON