YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3.5 trang 9 SBT Hóa học 10

Bài tập 3.5 trang 9 SBT Hóa học 10

a) Khối lượng mol nguyên tử là gì ?

b) Hãy cho biết mối quan hệ giữa nguyên tử khối và khối lượng mol nguyên tử. Cho thí dụ cụ thể.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3.5

 
 

a) Khối lượng mol nguyên tử (kí hiệu : MA) là khối lượng tính cho 1 mol nguyên tử

Khối lượng mol nguyên tử được định nghĩa theo hệ thức sau đây:

MA = m(g)/n(mol)

Trong đó, n là số mol (lượng chất) có khối lượng là m (tính ra gam).

Từ hệ thức trên ta dễ dàng thấy rằng khối lượng mol có đơn vị là g/mol.

b) Nguyên tử khối là số đo của khối lượng mol nguyên tử khi khối lượng mol nguyên tử tính ra g/mol.

Thí dụ : Nguyên tử khối của H là 1,008 thì khối lượng mol của H là 1,008 g/mol.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.5 trang 9 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Anh Nguyễn

  nguyên tử R được tạo bởi ion R+, cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R+ ở trạng thái cơ bản là 2p6. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Trà Giang

  Tổng số hạt của hai nguyên tử M và X là 86. Trong đó hạt mang điện nhiều hơn hạt ko mang điện là 26. Số khối nguyên tử của X lớn hơn M là 12. Tổng số hạt trong X nhiều hơn M là 18. Tìm số Proton và tên nguyên tố củ M và N.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  nguyên tử X có tổng các loại hạt là 41 .Số hạt mang ddienj bằng 36,67 phần trăm số hạt k mang điện.Tìm số hạt mỗi loai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Tổng số hạt p, n, e trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 142, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của A là 12. Xác định hai kim loại A,B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Nguyên tử A,B có tổng số hạt 75. Số hạt mang điện A và B bằng nhau. Số hạt không mang điện của B lớn hơn A là 1. TÌm p,n,e của A và B ( giải chi tiết nhé ) ( mình cần gấp )

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Trong phân tử \(M_2X\) có tổng số hạt là 140, số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 44. Số khối của nguyên tử nguyên tố M lớn hơn số khối của nguyên tử nguyên tố X là 23. Tổng hạt của nguyên tử nguyên tố M nhiều hơn của nguyên tử nguyên tố X là 34 hạt. Xác định \(M_2X\)

  - Giúp với mọi người! Mình cần bài giải chi tiết cho nó dễ hiểu ạ!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 115 biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25. Tìm nguyên tố X và viết kí hiệu hóa học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  phan tu mx3 co tong so hat co ban la 196 so hat mang dien nhieu hon so hat khong mang dien la 60.so hat mang dien trong phan tu m it hon trong nguyen tu m it hon trong nguyen tu x la 8. xac dinh m;x va cong thuc phan tu mx3

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Hương Lan

  nguyên tử X có số khối là 39, số hạt không mang điện ít hơn số hạt mang điện là 18 hạt.

  a) xác định X

  b) vẽ sơ đồ obitan, xác định số e độc thân

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Phan Quân

  Cho nguyên tử có tổng hợp bằng 34. Hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện tích là 10 hạt. Xác định số hạt từng loại nguyên tử

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  Hợp chất MX2. Trong phân tử MX2 tổng số hạt cơ bản là 140 và số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số khối của X lớn hơn số khối M là 11. Tổng số hạt cơ bản trong X nhiều hơn M là 16 hạt. Tính p, n của M, X. Mấy bạn viết phương trình rồi giải luôn dùm mình, mình viết được 4 phương trình rồi mà tính ra kết quả không đúng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  hợp chất Z được tạo bởi 2 nguyên tố M và X có công thức MaXb .trong đo M chiếm 46,67% về khối lượng. trong hạt nhân nguên tử M có nM=pM+4, còn lại trong hạt nhân của X có nX=pX. Biết rằng tổng số hạt proton trong Z là 58 và a+b=3. Công thức phân tử của Z là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  Xác định sự đúng sai và phân loại các công thức sau( sửa lại nếu sai)

  a) BaO

  b)\(N_2O_5\)

  c)HCl

  d) \(Mg_2Cl_2\)

  e) \(FeOH_2\)

  f) \(NaSO_4\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Một hớp chất gồm 3 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử nguyên tố P và 4 nguyên tử nguyên tố Oxi

  a) Tính PTK của hợp chất biết hợp chất nặng hơn phân tử Hidro 82 lần

  b) Tính nguyên tử khối của X và gọi tên

  c) Nêu ý nghĩa của hợp chất trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  trong một nguyên tử trung hòa điện có 6 electron , khối lượng nguyên tử bằng 12u , tính số p và n

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Nguyên tử X có tổng số hạt (proton, notron, electron) là 82, số khối là 56. Vẫy có điện tích hạt nhân là?

  mng giúp e với ạ:)))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  Một hạt nguyên tử x có tổng các loại hạt = 19. Biết rằng hạt không mang điện nhiều hơn hạt mang điện âm một hạt. Hãy tìm số hạt từng loại.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  Tổng số hạt cơ bản của nguyên tử nguyên tố X là 10. Số electron trong X là:

  A. 3 B. 4. C. 6. D. 7

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Cho biết 1 nguyên tử Mg có 12e,12p,12n.

  A) tính khối lượng 1 nguyên tử Mg

  B) 1 (mol) nguyên tử Mg nặng 24,305g. Tính số nguyên tử Mg trong 1(mol) Mg?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Nguyên tử sắt có diện tích hạt nhân là 26+ . Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt k mang điện là 22 tính p,n,e

  Mọi người ơi giúp với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1