YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.2 trang 8 SBT Hóa học 10

Bài tập 3.2 trang 8 SBT Hóa học 10

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 nơtron.

B. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 electron.

C. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 proton.

D. Chỉ có ion O2- mới có 10 electron.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3.2

A sai vì đồng vị \(_{7}^{15}C\) cũng có 8 nơtron

B sai vì oxi có 8 electron ở lớp vỏ

C đúng

D sai vì Ne cũng có 10 eletron

→ Chọn C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.2 trang 8 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF