YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3.8 trang 9 SBT Hóa học 10

Bài tập 3.8 trang 9 SBT Hóa học 10

Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử kim loại X và Y là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 12. Xác định hai kim loại X và Y.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3.8

 
 

Kí hiệu: PX, PY và NX, NY lần lượt là số proton và số nơtron của nguyên tử X và Y.

Theo đề bài ta lập được hệ phương trình đại số:

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{2{P_X} + 2{P_Y} + ({N_X} + {N_Y}) = 142}\\
{2{P_X} + 2{P_Y} - ({N_X} + {N_Y}) = 142}\\
{2{P_Y} - 2{P_X} = 12}
\end{array}} \right.\)

\( \to \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
{{P_X} = 20(Ca)}\\
{{P_Y} = 26(Fe)}
\end{array}} \right.\)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.8 trang 9 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1