YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 22 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 5 trang 22 SGK Hóa học 10 nâng cao

Nguyên tố Mg có ba đồng vị ứng với thành phần phần trăm như sau:

24Mg (78,99%); 25Mg (10,00%); 26Mg (11,01%)

a) Tính nguyên tử khối trung bình của Mg.

b) Giả sử trong hỗn hợp nói trên có 50 nguyên tử 25Mg, thì số nguyên tử tương ứng của hai đồng vị còn lại là bao nhiêu?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Câu a: Nguyên tử khối trung bình của Mg:

\({\overline A _{Mg}} = \frac{{24.78,99 + 25.10 + 26.11,01}}{{100}} = 24,3u\)

Câu b: Tỉ lệ các đồng vị:

Theo tỷ lệ đã cho ta có:

Số nguyên tử 24Mg là :

(50.78,99) : 10 = 395 nguyên tử

Số nguyên tử 26Mg là :

(50.11,01) : 10 = 55 nguyên tử

Vậy nếu có 50 nguyên tử 25Mg thì có 395 nguyên tử 24Mg và 55 nguyên tử 26Mg.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 22 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Chai Chai

  Nguyên tử X có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt và có số nơtron chiếm 35,294% tổng số hạt.

  a. Viết kí hiệu nguyên tử X

  b. Hợp chất M có công thức XaYb, trong đó tổng số proton và tổng số nguyên tử trong phân tử M lần lượt là 30 và 3. Xác định công thức phân tử cảu M.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bình Nguyen

  Cho biết đường kính của nguyên tử?????bucminh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Bài này làm sao đây bạn. Cho mỗi tổng hạt thế này... hic

  Tổng số hạt proton, electron, nơtron trong nguyên tử nguyên tố X là 10. Xác định tên nguyên tố X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Ai bít chỉ em vs ạ..

  Nguyên tử của nguyên tố X có tổng các hạt cơ bản là 180 hạt, trong đó các hạt mang điện nhiều hơn các hạt không mang điện là 32 hạt. Tính số khối của nguyên tử X.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  Help me please ^^

  Đề như này nà,

  Hợp chất MX3 có tổng số hạt mang điện là 128. Trong hợp chất, số proton của các nguyên tử X nhiều hơn số proton của M là 38. Công thức của hợp chất trên là:

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Có hợp chất MX3 .
  Cho biết : Tổng số hạt p, n, e là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Nguyên tử khối của X kém hơn của M là 8. Tổng 3 loại hạt trên trong ion X- nhiều hơn trong ion M3+ là 16. Hãy xác định nguyên tố M, X ?

  Thanks ...laugh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  1 câu hóa học 10, mn giúp với nhé!

  Hợp chất có dạng AB3, tổng số hạt p trong phân tử là 40, trong thành phần hạt nhân A cũng như B đều có số hạt p = số hạt n. A thuộc chu kì 3 . Xác định tên gọi của A, B ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Một nguyên tử X có tổng số hạt là 40 . Trong đó , số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12.

  a,  Xác định số proton , electron , nơtron trong nguyên tử X.

  b,  Vẽ sơ đồ cấu tạo của nguyên tố X và ghi rõ tên nguyên tố X.

  Em cảm ơn ạ ^^

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Giúp mình với!...

  Trong tự nhiên sắt gồm 4 đồng vị 54Fe chiếm 5,8%, 56Fe chiếm 91,72%, 57Fe chiếm 2,2% và 58Fe chiếm 0,28%. Brom là hỗn hợp hai đồng vị 79Br chiếm 50,69% và 81Br chiếm 49,31%. Thành phần % khối lượng của 56Fe trong FeBr3

  A. 17,36%.   B. 18,92%.     C. 27,03%.     D. 27,55%.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Sao mình thấy ngán mấy bài kiểu đếm đếm z biết. Loạn cào cào luôn. Ai giúp mình đi mà ...

  Nguyên tố N có 2 đồng vị là 14N và 15N ; H có 3 đồng vị là 1H, 2H và 3H. Số phân tử NH3 tối đa có thể có là (biết 3 nguyên tử H trong NH3 là tương đương về mặt cấu tạo)

  A. 6            B. 12          C. 18             D. 20

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • May May

  Hỏi chút nha mọi người. Bài này giải như nào vậy ạ?

  A, B là 2 đồng vị của 1 nguyên tố. A có NTK = 24, đồng vị B hơn A 1 n. Tính NTK trung bình của 2 đồng vị biết tỉ lệ số nguyên tử của 2 đồng  vị A, B là 3:2.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Là bài tập của thầy em ạ. Mọi người ơi, giúp em với. Em cảm ơn ạ!

  Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2 np4. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđrô, chiếm 94,12% về khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1