YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 22 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 1 trang 22 SGK Hóa học 10 nâng cao

Một nguyên tử của nguyên tố X có 75 electron và 110 nơtron. Hỏi kí hiệu nguyên tử nào sau đây là của nguyên tố X?

A. \(_{110}^{185}X\)

B. \(_{185}^{185}X\)

C. \(_{75}^{185}X\)

D. \(_{185}^{75}X\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Chọn C.

Theo đề bài, trong (X) có 75 electron và 110 nơtron.

⇒ Z = 75 và A = 75 + 110 = 185.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 22 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1