YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 22 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 22 SGK Hóa học 10 nâng cao

Nguyên tử nào sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?

A. \(_{17}^{37}Cl\)

B. \(_{19}^{39}K\)

C. \(_{18}^{40}Ar\)

D. \(_{20}^{40}Ca\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Số proton bằng 19, nơtron bằng 20 ⇒ A = 19 + 20 = 39

⇒ Nguyên tử đó là \(_{19}^{39}K\)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 22 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1