YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 18 SGK Hóa học 10

Giải bài 1 tr 18 sách GK Hóa lớp 10

Theo số liệu ở bảng 1 Bài 1 trang 8:

a) Hãy tính khối lượng gam của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 notron, 7 electron) (Đây là phép tính gần đúng).

b) Tính tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử so với khối lượng của toàn nguyên tử.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Câu a:

- Tổng khối lượng của electron:

7.9,1.10-31 = 6,37.10-27g

- Tổng khối lượng của proton:

7.1,67.10-24 = 11,69.10-24g

- Tổng khối lượng của notron:

7.1,675.10-24 = 11,72.10-24g

→ Khối lượng của nguyên tử nitơ là: 23,43.10-24g.

Câu b:

Tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử so với khối lượng của toàn nguyên tử:

\(\frac{0,00637665}{23,4318} .100 \% = 0,027 \ \%\)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 18 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF