YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 18 SGK Hóa học 10

Giải bài 6 tr 18 sách GK Hóa lớp 10

Viết công thức của các loại phân tử đồng (II) oxit, biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau: \({}_{29}^{65}Cu\) ; \({}_{29}^{63}Cu\) ; \({}_{8}^{16}O\) ; \({}_{8}^{17}O\) ; \({}_{8}^{18}O\) 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Với \({}_{29}^{65}Cu\) có 3 oxit: \({}_{29}^{65}Cu{}_8^{16}O\) ; \({}_{29}^{65}Cu{}_8^{17}O\) ; \({}_{29}^{65}Cu{}_8^{18}O\)  

Với \({}_{29}^{63}Cu\) có 3 oxit: \({}_{29}^{63}Cu{}_8^{16}O\) ;\({}_{29}^{63}Cu{}_8^{17}O\) ; \({}_{29}^{63}Cu{}_8^{18}O\) 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 18 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON