YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.6 trang 9 SBT Hóa học 10

Bài tập 3.6 trang 9 SBT Hóa học 10

Khi điện phân 75,97 gam NaCl (muối ăn tinh khiết) nóng chảy người ta thu được 29,89 gam Na. Hãy xác định nguyên tử khối của clo (cho biết nguyên tử khối của natri bằng 22,99)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3.6

Khối lượng mol nguyên tử của natri: MNa = 22,99 g/mol

Lương chất natri thu đươc: 29,89 : 22,99 = 1,3 mol

Vì trong phân tử NaCl số nguyên tử Na và số nguyên tử Cl như nhau nên khi điện phân 75,97 gam NaCl ta cũng thu được 1,3 mol nguyên tử clo.

Khối lượng mol nguyên tử clo sẽ là:

\({M_{Cl}} = \frac{{(75,97 - 29,89)}}{{1,3}} = 35,45g/mol\)

Vậy nguyên tử khối của clo là 35,45

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.6 trang 9 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF