YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 22 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 22 SGK Hóa học 10 nâng cao

Biết rằng nguyên tố argon có ba đồng vị khác nhau, ứng với số khối 36; 38 và A. Phần trăm số nguyên tử của các đồng vị tương ứng lần lượt bằng: 0, 34%; 0,06% và 99,6%. Tính số khối của đồng vị A của nguyên tố argon, biết nguyên tử khối trung hình của argon bằng 39,98.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Nguyên tử khối trung bình của argon là:

\({\overline A _{Ar}} = \frac{{36.0,34 + 38.0,06 + A.99,6}}{{100}} = 39,98\)

⇒ A = 40

Vậy các đồng vị của argon là: 36Ar (0,34%); 38Ar (0,06%); 40Ar (99,6%).

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 22 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON