Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 9 - năm học 2016 - 2017

45 phút 30 câu 380 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (30 câu):