YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 12 Chương 2 Bài 6 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

Thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 12 Chương 2 Bài 6 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit sẽ đánh giá được mức độ hiểu bài và khả năng vận dụng các phương pháp đã trình bày trong phần lý để giải bài tập của các em. Qua đó có thể phát hiện những vấn đề chưa nắm được và có biện pháp bù đắp kiến thức kịp thời.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON