YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hình lăng trụ đứng tam giác có bao nhiêu mặt?

  • A. 9 mặt; 
  • B. 8 mặt; 
  • C. 5 mặt; 
  • D. 6 mặt. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lăng trụ đứng tam giác có 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh.

  Đáp án đúng là: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 413900

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON