YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:
  • A. \(9{a^2}\)     
  • B. \(27{a^2}\)   
  • C. \(32{a^2}\)   
  • D. \(36{a^2}\)    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Diện tích xung quanh của hình lập phương là: \({S_{xq}} = 4.{\left( {3a} \right)^2} = 4.9{a^2} = 36{a^2}\)

  Chọn D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 413862

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF